(Minghui.org)

בחודש ינואר 2013, שמונה חברים סלובקיים בפרלמנט האירופי העלו בפני המליאה החלטה בדבר רדיפת הפאלון גונג בסין. ההחלטה נדונה בוועדה לענייני חוץ, שהחליטה לשלוח מכתב לקתרין אשטון, הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי, בשאלה על מצב הדיאלוג בין האיחוד האירופי לסין בנוגע להפרות זכויות האדם נגד מתרגלי הפאלון גונג. לאחר קבלת התגובה, הם ייפגשו שוב וידונו בנושא.

ההחלטה המוצעת:

א) מביעה סולידריות עם מתרגלי פאלון גונג נרדפים ברפובליקה העממית של סין ועם בני משפחותיהם, שסבלו מרדיפה בשנים האחרונות.

ב) מבקשת מממשלת הרפובליקה הסלובקית ומנשיא הרפובליקה הסלובקית להשתמש בהזדמנויות מתאימות במהלך דיונים עם נציגי הממשלה של הרפובליקה העממית של סין בדרישה לשים סוף לרדיפת מתרגלי הפאלון גונג ולשחררם מהכלא.

מחקר ההנמקה להחלטה נפרש לאורך ארבעה עמודים ומסביר כי הפאלון גונג הוא שיטה רוחנית ומוסרית הכוללת מדיטציה ותרגילים המבוססים על העקרונות של אמת, חמלה, סובלנות. מרגע הצגתו לציבור בשנת 1992 ועד שנת 1999, יותר מ 70 מיליון אנשים הפכו מתרגלים בשיטה. מתרגלי פאלון גונג בסין, מאז שנת 1999, נרדפים שלא כצדק על אמונתם, ורדיפה זו עומדת בסתירה להכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם וסטנדרטים משפטיים מקובלים.

המחקר מצטט החלטות של מוסדות וגופים מחוקקים ברחבי העולם, כגון הסנאט האמריקאי, הפרלמנט האירופי, אשר בהחלטה A6-0257 משנת 2006 מצהירה בנקודה מספר 66 שהפרלמנט האירופי "מגנה בחריפות את המעצר והעינויים של מתרגלי פאלון גונג בבתי הכלא, ובמחנות החינוך מחדש דרך עבודה בכפייה", ו ... "קורא לממשלה הסינית להפסיק את המעצר והעינויים של מתרגלי פאלון גונג ולשחררם באופן מיידי".

הוא גם קובע כי ועדת משרד האו"ם לנושא עינויים הצהירה בדוח השנתי שלה מה -12 בדצמבר 2008, כי הרפובליקה העממית של סין צריכה לאלתר לבצע או להבטיח חקירה עצמאית לגבי הטענות שמתרגלי פאלון גונג עונו ואיבריהם נקצרו לתעשיית השתלות האיברים, וליישם האמצעים הדרושים כדי שהאחראים יועמדו לדין ויוענשו.

מחקר ההנמקה ממשיך בתיאור ההיסטוריה של רדיפת הפאלון גונג, פרטים מהדו"ח של דיוויד קילגור, ציטוטים מהחלטות ממדינות אחרות, ונקודת המבט של משרד החוץ, ומזכיר כי המנהיגים החדשים של סין לא מוכנים לקחת אחריות על רדיפת הפאלון גונג.

מחקר ההנמקה מסתיים בהצהרה שיחסים טובים, כולל יחסים כלכליים בין סין וסלובקיה, יכולים לבוא לידי מימוש רק על הבסיס של כבוד ופתיחות הדדיים, ושיוזמת ההחלטה הזאת תורמת לפתיחות זאת.