(Minghui.org)

27 מתרגלי פאלון גונג במחנה העבודה בכפייה טומוג'י שבאזורים הפנימיים של מונגוליה, הגישו ב-1 בינואר 2013 תלונה משותפת לפרקליטות. הם ציינו שהם חפים מפשע, ושהרדיפה שמבצעת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נגד הפאלון גונג איננה חוקית.

כאזרחים שנעצרו ונכלאו שלא כדין ולא על פי החוקה הסינית, הם מבקשים את זכותם החוקית להגן על זכויותיהם, ומקווים שעורכי דין ישרים יסייעו בהגנתם ויעצרו את הרדיפה.

במכתבם הם מציינים את הסעיף בחוקה שכל האזרחים שווים בפני החוק, ושיש להם חופש אמונה, דיבור, הבעה, התקבצות והפגנה. במקרה של מתרגלי הפאלון גונג מפוברקות נגדם האשמות לא מבוססות, ואחר כך, במחנות העבודה בכפייה דורשים מהם לחתום על ערבות לכך שיתכחשו לאמונתם וינתקו ממנה מגע.

כמו כן הזכירו המתרגלים במכתב את העדויות לקצירת איברים שהמשטר מבצע במתרגלי פאלון גונג הכלואים. שמותיהם של המתרגלים מצוינים בסוף המכתב (שניתן לראות במלואו בגרסה באנגלית)