(Minghui.org)

מר דיוויד שוברידג', חבר במפלגת הירוקים במועצה המחוקקת של ניו סאות' וויילס אוסטרליה, ודובר משפטי של ניו סאות' ווילס, העלה הצעת חוק תקנת רקמות אדם ( סחר באיברים אנושיים ) ,הצעת חוק 2013. הצעת החוק בנוייה כתיקון חוק קיים של ניו סאות' ויילס, הנקרא חוק רקמות אדם 1983. אם יעבור החוק, קבלה של איבר חיוני שהתקבל באמצעות סחר איברים, תהיה שוות ערך להריגת אדם. אלו שיעברו על החוק עלולים לעמוד בפני 25 שנים בכלא.

מר דיוויד שוברידג', חבר הירוקים במועצה המחוקקת של ניו סאות' וויילס, אוסטרליה, ודובר משפטי של ניו סאות' וויילס

הצעת החוק מבקשת להגדיל את העונש לסחר מסחרי ברקמות או איברים , ליצור עבירות בגין השימוש באיברים ורקמות אדם שנלקחו שלא בהסכמה , ליצור עבירה מחמירה במקרים בהם הוסר, נסחר או נקצר איבר חיוני, עם עונש השווה לפשע הריגת אדם (מקסימום מאסר 25 שנים), ולהגדיל את היקף החוק לעבירות המתרחשות מחוץ לניו סאות' וויילס ואוסטרליה, אם עובר העבירה הוא תושב קבע בניו סאות' ווילס

מר דייויד שוברידג' כתב בהצהרה, "עם התקדמות הרפואה והצלחתן המשופרת של השתלות האיברים חלה גם עלייה בקצירה וסחר בלתי חוקי באיברים. מבחינה בינלאומית הדבר הוביל לשוק מתפתח משום שבעלי הממון לרכישת איבר יכולים לבקר במדינות שבהן מתרחשת קצירת איברים בכפייה על מנת לקבל השתלה להצלת חייהם. מצב זה יוצר הפרות אמיתיות ומתמשכות של זכויות האדם. בתרחיש הגרוע ביותר, קצירת האיברים מביאה לרצח אדם על פי ביקוש, כאשר חייו של אדם אחד נלקחים בכוונה תחילה, על מנת להציל את חייו של אחר.

"בעוד שברוב המדינות ישנם חוקים האוסרים הן על מכירה והן על הסרה בכפייה של איבר אדם, ישנן מספר מדינות שבהן הנוהג ממשיך להיות נפוץ. כולל מדינות באיזורנו כגון סין.

"דרך אחת להתמודדות עם הסחר האכזרי הזה, היא שמדינות כמו אוסטרליה יטילו איסור על אזרחיהן ותושביהן לקבל איברים נסחרים, לא משנה איפה ההשתלה מתרחשת. וכך זה ייעשה לפשע עבור אזרחים אוסטרליים לקבל איברים שמקורם באמצעים לא חוקיים ולא מוסריים. איסור כגון זה ישמש גם כדי להפנות את תשומת הלב לצורך לשפר את שיעורי תרומת האיברים באוסטרליה ובניו סאות' וולס.

"ניתן להוריד את מסמך הטיוטה לחקיקה אשר מסופחת לדף העמדה (מסמך הייעוץ). דף העמדה (מסמך הייעוץ) מבקש להגדיר את ההקשר הבינלאומי להצעת החוק, ולהביא בחשבון את השיטות שניתן לאמץ ברמה המקומית כדי להקטין את הסיכוי שאזרחים אוסטרליים ייקחו חלק בסחר בלתי חוקי ולא מוסרי באיברים אנושיים. תגובות תתקבלנה עד ה- 28 בפברואר 2013."

כדי לברר פרטים נוספים ולמלא את סקר הייעוץ, אנא בקרו באתר האינטרנט הבא:

http://davidshoebridge.org.au/2013/01/22/organ-trafficking-ban-consultation-paper/