(Minghui.org)

הסרט התיעודי "Free China" הוקרן בבניין הפרלמנט האיטלקי. בכירי ממשל ואנשים רבים מחוגי המשפט והרפואה צפו בסרט המתעד את קצירת האיברים מאנשים חיים שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

'意大利国会内放映纪录片《自由中国》' תמונה: הקרנת הסרט התיעודי " Free China" בפרלמנט האיטלקי.

הסרט התיעודי מספר את סיפורם של שני מתרגלי פאלון גונג שנרדפו על ידי המק"ס בגלל אמונתם ב"אמת-חמלה-סובלנות". ההתמדה, האומץ והנחישות של מתרגלי הפאלון גונג נגעו ללב הצופים. אחרי ההקרנה, התחברו המרואיינים המרכזיים ומפיק הסרט לאינטרנט, ושוחחו, ממקום מושבם, עם הצופים.

בין הצופים בלטו עורכי-דין לזכויות אדם, רופאים וחברי ארגוני זכויות אדם. אחד מעורכי הדין לזכויות אדם אמר שלא שמע על הרדיפה או על קצירת האיברים לפני שצפה בסרט. הוא הביע תמיכה עזה בפעילויות החושפות את הפשע הנורא ואמר שיש לידע את הציבור על הזוועות המתרחשות בסין. רופא המתמחה במחלות כבד סיפר שהיה מזועזע מעניין קצירת האיברים. הוא הביע את תמיכתו בחופש האמונה של מתרגלי הפאלון גונג.

יושב ראש הוועדה לאזרחי לוב ציין ששמע על הרדיפה לפני זמן רב, אבל זו הייתה לו הפעם הראשונה ששמע על קצירת האיברים האכזרית. הוא אמר שאסור לשתוק לנוכח זוועה כזאת.

הנוכחים הודו למתרגלי הפאלון גונג ולמתנדבים של NTDTV על ההקרנה שאפשרה להם ללמוד את העובדות.