(Minghui.org)

רשויות החוק והמשפט באזור מודאן-ג'יאנג שיתפו פעולה בקיום דיון משפטי חשאי כדי לדון מתרגלי פאלון גונג שנעצרו ללא עילה חוקית. הדיון התקיים ב-4 בפברואר 2013 במרכז המעצרים במודאן-ג'יאנג.

כל מתרגלי הפאלון גונג האלו נעצרו ללא עילה חוקית ולא ביצעו שום פשע, והטיפול בהם אינו מתנהל כלל לפי הנהלים המשפטיים והחוקיים של החוקה הסינית.

כאשר בני המשפחות של המתרגלים שאלו את פקידי החוק מדוע לא הודיעו להם על המשפט, הם קיבלו את המענה הבא: "אנחנו מודיעים למשפחות תמיד בכל סוגי הדין הפלילי, חוץ מלמשפחות של הפאלון גונג".

במאמר באנגלית מצויה רשימה של המשתתפים בביצוע פשעים אלו נגד האנושות.

לקריאה על רדיפת הפאלון גונג בסין, הנמשכת כבר 14 שנה: שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין