(Minghui.org)

הוריה של מתרגלת הפאלון גונג סונג יינג-ג'יה אפילו לא קיבלו הודעה כשגזר דין של 8 שנות מאסר הוצא על בתם. ב-25 בינואר 2013 הם הלכו לבית המשפט של נאן-גאנג כדי לברר על בתם. כל הפקידים שם אמרו להם שהתיק של בתם בכלל נשלח לבית דין הביניים בחארבין. בבית דין הביניים אמרו להם שהם באו לא ביום קבלת קהל, ועליהם לבוא בפעם אחרת. הם חזרו לשם ב-28 בינואר ואז נאמר להם על גזר הדין, והוא נמסר לבתם.

הוריה ושתי אחיותיה של גב' סונג הלכו למחנה המעצרים בחארבין כדי לבקרה ולקחת מידיה את מסמך בית המשפט כדי לשכור עו"ד. הם חיכו שעות למנהל והוא כלל לא קרא להם. בינתיים נודע להם שבזמן שהם חיכו וחיכו במרכז המעצרים, בתם הועברה לכלא. הם הזדעזעו, כי בזמן ההמתנה הם ראו שמוציאים אנשים ממרכז המעצרים עם ברדס שחור על ראשם לתוך מכונית משטרה. הם לא העלו על דעתם שביניהם הייתה בתם. המשפחה שכרה עבור הגב' סונג עורך דין.

גב' סונג היא בת 43, אחות בבית חולים אוניברסיטאי בחארבין. בעבר היה לה גידול במוח שנרפא לאחר שהחלה לתרגל פאלון גונג. היא נהגה לספר לאנשים על כך שהיא בריאה בזכות הפאלון גונג, והבוס שלה איים עליה בגלל זה.

באפריל 2012 הבוס שלה קרא לה לעבודה כשהוא מסייע למשטרה לעצור אותה במקום עבודתה. השוטרים גם הפכו ובזזו את ביתה, החרימו שני מחשבים, מדפסות וטלפונים סלולריים.

בעבר גב' סונג נשלחה פעמיים למחנות עבודה בכפייה: ואן-ג'יא ב-2003. היא חושמלה באלות חשמליות כי סירבה להשמיץ את הפאלון גונג. לאחר שעתיים של חישמול, פניה התנפחו והתמלאו דם והיא לא יכלה לאכול 4 או 5 ימים. השוטר שעינה אותה, יאו פו-שאנג, איים עליה לבל תחשוף את פשעו.

לקריאה על רדיפת הפאלון גונג בסין, הנמשכת כבר 14 שנה: שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין