(Minghui.org)

בסוף ינואר 2013, בית הנבחרים והסנאט של מדינת מיין אימצו במשותף את ההחלטה המצהירה על תמיכתם בתנועת הפאלון דאפא ובמאמיניה. הם גם יצאו בהכרזה על פברואר 2013 כחודש הפאלון דאפא.ההחלטה גם מגנה את זוועות המשטר הקומוניסטי הסיני בקצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון דאפא אסירי המצפון, מעשה שהוביל למותם.

מדינת מיין

בשנת 2013 להולדת אדוננו

החלטה משותפת להבעת תמיכה במאמיני הפאלון דאפא הואיל והפאלון דאפא, הידוע גם בשם פאלון גונג, היא שיטת תרגול סינית של תנועות עדינות ומדיטציה המבוסס על העקרונות האוניברסליים של אמת, חמלה וסובלנות, ו-

הואיל ושיטת תרגול זאת המתעלה מעל לכל הגבולות התרבותיים, החברתיים, הכלכליים והלאומיים, סייעה למיליוני מתרגלים בלמעלה מ- 70 מדינות ליצור ולשפר את רווחתם האישית ולהיות יצרניים יותר בקהילה, ו-

הואיל, ובשנת 1999 ממשלת הרפובליקה העממית של סין הוציאה מחוץ לחוק את שיטת התרגול של הפאלון דאפא באומה זאת ויצרה מסע של רדיפות וטרור נגד מאמיניה שוחרי השלום; ו- הואיל והמשטר הסיני מבצע קצירת איברים בכפייה מאסירי המצפון חברי הפאלון דאפא שהובילה למותם בטרם עת, ו-

הואיל ומסע הרדיפה הזה נגד מתרגלי הפאלון דאפא מונע את זכויות האדם הבסיסיות של חופש האמונה, ההתאספות והביטוי, לכן כעת, הוחלט כי: אנחנו, חברי המליאה המחוקקת המאה עשרים ושש של מדינת מיין המורכבת כעת במושב הרגיל הראשון, בשמו של העם שאנו מייצגים, מצהירים על תמיכתנו לתנועת הפאלון גונג ומאמיניה בכך שאנו מכריזים על פברואר 2013 כחודש הפאלון דאפא, ויתר על כן

הוחלט כי: העותקים המתאימים של החלטה זו, אשר מאומתים כדין על ידי מזכיר המדינה, יוצגו במשרדו של מזכיר המדינה בשם אנשי העם של מדינת מיין.

בית הנבחרים ההחלטה נקראה ואומצה ב- 29 בינואר, 2013 נשלחת למטה להסכמה בהוראה נשלחת מייד מיליסנט מ. מקפרלנד פקידת בית הנבחרים באולם הסנאט ההחלטה נקראה ואומצה ב- 31 בינואר, 2013 בהסכמה דארק מ. גרנט מזכיר הסנאט העדים: מארק ו. איווס דובר בית הנבחרים ג'סטין ל. אלפונד נשיא הסנאט בחסות: הנשיא ג'סטין ל. אלפונד מקמברלנד הסנטור רונלד פ קולינס מיורק כעדות לכך, חותם המדינה הריהו מוטבע, וניתן תחת ידי שלי באוגוסטה, ביום ה-31 בינואר בשנה 2013. מתיו דאנלפ מזכיר המדינה