(Minghui.org)

הגב' היי-ג'ו היא מתרגלת פאלון גונג בת 40 נידונה לעשר שנות מאסר רק בגלל אמונתה ב"אמת, חמלה, סובלנות". היא כלואה מאז פברואר 2006 ועוברת עינויים אכזריים.

היא נכלאה בתא עם 4 אסירים פליליים שכל היום עקבו אחר תנועותיה; הושיבו אותה על הדום צר למשך זמן ארוך מאוד ללא תזוזה בכלל, כך שכל כובד הגוף שנשען על ההדום שקע לתוכו וההדום פצע בבשרה; נמנעה ממנה הליכה סדירה לשירותים. למתרגלות פאלון גונג מקצים זמן להיות בשירותים, בניגוד לאסירים הפליליים;  נעצו קיסמי שיניים בעפעפיה כדי שלא תוכל להירדם; הכריחו אותה לקרוא ספרים שהשמיצו את הפאלון גונג; בודדו אותה ממתרגלים שהיו כלואים במקום ולא הרשו לה לכתוב למשפחתה. האסירים שמונו לעקוב אחריה היו כל הזמן לידה, אפילו כשצחצחה שיניים או כיבסה את בגדיה.

ביולי 2012 הכלא בחר מתרגלות נחושות ושלח אותן למחלקה ששם הרדיפה הייתה עוד יותר מרושעת. המטרה הייתה לגרום להן "חינוך מחדש". בודדו אותה בתא קטן כשהיא אזוקה לטבעת ברצפה ויושבת על לוח עץ קר כקרח, במיוחד בלילה. לא היו אמצעי חימום באיזור הבידוד, והיא גם הוגבלה ביציאה לשירותים 3 פעמים ביממה בלבד. הקור באזור ההוא יכול לרדת למינוס 10 מעלות צלזיוס. קשה לתאר את הסבל של מתרגלי הפאלון גונג שהיו רועדים כל הזמן מקור.

שמות המעורבים בפשעים האלו מפורטים במאמר באנגלית.