(Minghui.org)

שבעה מתרגלי פאלון גונג שנעצרו ללא עילה חוקית ושעצורים כבר כמעט שנה, קיבלו גזרי דין של מאסר ליותר משלוש שנים. המבוגרת שבין המתרגלים היא בת 75, והצעירה שבהם בת 42. שבעת המתרגלים האלה נעצרו כבר ב-12 באפריל 2012, כאשר המשטרה ו"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") פרצו לביתם של מתרגלי פאלון גונג רבים במשך שלושה ימים ולילות ועצרו אותם. מאז הם לא שוחררו.

גזר דין של שלוש שנים במחנה עבודה בכפייה נגזר על הגב' ג'נג ווי-צ'או, מתרגלת בת 71, ועל בתה. הגב' ג'נג כבר חוותה מאסר קודם לכן, ונפגעה פיזית ונפשית בכלא בגלל אמונתה בפאלון גונג. בעלה, שאיננו מתרגל פאלון גונג, נעצר גם כן יחד איתה, ולא שוחרר עד השעות הקטנות של הלילה. עקב בעיות ברגליו הוא תלוי באשתו שתטפל בו. הרשויות בסין משתמשות כדרך קבע בבני המשפחה כדי ללחוץ על מתרגלי הפאלון גונג להתכחש לאמונתם. כל המתרגלים האלה לא עברו על אף סעיף בחוקה הסינית, והם אנשים טובים ושומרי חוק. המשטר רוצה שיפסיקו לתרגל וללמוד את הפאלון גונג (פאלון דאפא) ורוצה לשלוט במחשבתם ובאמונתם. זה כל "פשעם".