(Minghui.org)

השופט המחוזי של מחוז פנג-רון, שו טיאן-פנג, מהעיר טאנג-שאן, קבע  למתרגלי פאלון גונג רבים חפים מפשע פסקי דין של "אשם", וגזרי דין של כליאה למשך שנים. זאת בניגוד לחוקה הסינית ומתוך התעלמות מחוקי המדינה ומנהלים פסולים של התנהלות הרשויות כלפי מתרגלי הפאלון גונג.

בשל הסבל הרב שגרם למתרגלים אלה ולבני משפחותיהם הוא נכנס לרשימה של ה-WOIPFG, ארגון החוקר את הרדיפה נגד הפאלון גונג ומתעד באופן מפורט את הפשעים והפושעים המעורבים ברדיפה.

כשהשופט שו שמע שהוא מופיע ברשימת הפושעים הוא התרגז והתלונן: "עשיתי את כל זה בשביל המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), איך בסופו של דבר זה הגיע לכך?"

השופט שו אמר לעתים קרובות בבית המשפט: "לא צריך להודיע למשפחות שלהם על הדיון", או "כך אני מנהל את בית המשפט. אם תמשיך לדבר אני אחשיב את זה כהפרעה לדיון ואתה תוצא מפה".

כמה ממעשיו המרושעים, והמנוגדים לחוק הסיני, מתועדים בגרסה האנגלית של המאמר.