(Minghui.org)

באמצע אוקטובר 2012 החל מחנה העבודה בכפייה צ'או-יאנג גואו בצ'אנג-צ'ון בסבב מוגבר של שטיפת מוח למתרגלי פאלון גונג הכלואים במחנה שעדיין לא הצליחו לשנות אותם, לגרום להם לוותר על אמונתם בפאלון גונג.

בניסיון נוסף לשנות אותם, החל צוות המחנה בעינויים ממושכים הכוללים תקופות ארוכות יותר של מניעת שינה ושטיפת מוח.

מר ג'ו ג'ינג-יון שהיה אסיר בצוות מס' 3 קיבל שבץ עקב העינויים. כיום הוא לא מסוגל ללכת ודרוש לו טיפול מתמיד. מתרגל אחר חווה תסמינים של מחלת לב כתוצאה מהעינויים.

סבבים חוזרים ונשנים של עינויים

ב-20 ביולי 2012 כמה עשרות מתרגלים שהיו כלואים במחנה פתחו בשביתת רעב בדרישה לשחרור ללא תנאי של כל המתרגלים הכלואים שם. הסוהרים חשמלו אותם באלות מחשמלות ועינו אותם פעם אחר פעם בשיטות שונות ובכללן האכלה בכפייה, מכות, מאסר מבודד בתאים קטנים מאוד ולחים.

מר ג'ונג צ'נג ומר שואה פין הואכלו בכפייה באכזריות ולאחר מכן הוכנסו למאסר מבודד. מר ג'ונג איבד את יכולתו ללכת עקב העינויים. לרגלו השמאלית נגרם נזק עצבי והיא שותקה, אולם גם במצבו הכריחו אותו לשבת בכיסא הברזל במאסר מבודד. במשך תקופה ארוכה מנעו ממנו שימוש בשירותים.

לאחר בקשות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי, נשלח ב-7 באוגוסט 2012 לבית החולים השני בצ'אנג-צ'ון. הוא נשלח לשם גם ב-27 באוגוסט. מצבו ממשיך להתדרדר והוא סובל מכאבים רבים. מאפשרים לו לאכול רק מרק וקצת אורז בכל ארוחה. הסוהרים אינם נותנים לו את המזון שמשפחתו שלחה לו.

שמות האחראים למעשים המתוארים כאן מפורטים במאמר באנגלית.