(Minghui.org)

בכירי בית המשפט של מחוז יאן-טא בשי-אן ניהלו ב-28 בנובמבר 2012 משפט לא חוקי נגד ארבעה מתרגלי פאלון גונג שלא עברו על החוק. שלושה עורכי דין הגנו על המתרגלים. עורך הדין גואו הציג נאום הגנה מבוסס היטב במשך יותר מחצי שעה. ניתן היה לראות שנאום ההגנה נגע בלבם של נציגי המשטרה, בית המשפט, התביעה הכללית ו"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") שנכחו באולם.

ארבעת מתרגלי הפאלון גונג הציגו את חפותם באופן גלוי ואצילי, כשהם מספרים כיצד שוטרי הביטחון הציבורי כפו עליהם לחתום על הודאות.

עורך הדין גואו אמר בדיון שעל פי החוקה הסינית, החוקים, וההתנהגות המעשית של מתרגלי הפאלון גונג – פאלון גונג אינו כת. הוא הצביע על כך שהמעצרים וההרשעות של מתרגלי הפאלון גונג מנוגדים לחופש הדת, לעיקרון ההפרדה בין דת ופוליטיקה, ולעיקרון האוניברסלי ש"אמונה אינה יכולה להיות פשע והחוק הפלילי מעניש רק על ביצוע", ושהם גם מנוגדים לרוח החוקה הסינית.

"המקרה הזה נראה כתיק פלילי פשוט, אבל למעשה זהו תיק בלתי שגרתי חוקתית, משום שהוא קשור לחופש האמונה של האזרחים", אמר עו"ד גואו, וציין ששום חוקים מקומיים או ממשלתיים אינם יכולים לעמוד בניגוד לחוקה, ואם עושים זאת, זו הפרה של החוקה ולכן אי-צדק. הוא קרא לשופט לכבד את הזכויות החוקתיות של האזרחים ולהתנהג בהתאם לאחריות ההיסטורית של בית המשפט ולהשליט דין של צדק, בהחליטו "לא אשם" לגבי כל מתרגלי הפאלון גונג שנשפטים.

אחת המתרגלות העומדות למשפט נתפסה בסוף שנת 2011 על ידי המשטרה בשעה ששלחה מכתבים המכילים הבהרת עובדות לגבי הפאלון גונג ולגבי הרדיפה שהמתרגלים עוברים בסין. אחיה נעצר איתה משום שניסה להתערב, ומתרגלים נוספים שהלכו למשטרה לנסות לשחררם ונעצרו גם הם. השוטרים החרימו למתרגלים רכוש וכסף רב במזומן.

רשימת המעורבים בפשעים אלו נגד האנושות, כולל מספרי הטלפון שלהם, מופיעה בגרסה באנגלית.