(Minghui.org)

בית משפט בעיר גווי-לין קיים שני משפטים בינואר 2012 לד"ר צ'יו ג'י-ג'ון, רופא מעולה, וגזר את דינו לארבע שנות מאסר. פשעו – החזקת חומר מידע בנוגע לפאלון גונג, מחשבים ומדפסת.

כדי למנוע ממשפחתו לשכור לו עורך דין, רשויות המפלגה הקומוניסטית הסינית לא הודיעו למשפחה כלל על המשפט. כך אף אחד מבני המשפחה לא נכח במשפט והרשויות מינו לו עורך דין מטעמם. אחרי המשפט, איימו סוכני "משרד 610" על המשפחה שלא יפרסמו את תוצאות המשפט המדומה. כך למעשה לא יצאה האמת לאור במשך שנה.

באופן טיפוסי למקרים כאלה, ההוראות לרדיפתו של ד"ר צ'ין מגיעות היישר מ"ממשרד 610" (הידוע גם כ"הגסטאפו של סין").

בדיוק כמו במקרים של מתרגלי פאלון גונג אחרים, ד"ר צ'יו לא הפר את החוקה הסינית. לכן הרשויות פוחדות שעורכי דין הגונים יגנו על המתרגלים. מי שבאמת הפושעים הם אלו שניהלו והוציאו לפועל את הרדיפה הזו. רשימה של המעורבים במקרה מפורטת בגרסה האנגלית.