(Minghui.org)

מאז החלה רדיפת הפאלון גונג לפני כ-14 שנה רוב העם הסיני מפוחד ומרומה על ידי התעלומה הזדונית של המשטר הקומוניסטי נגד הפאלון גונג. ההתמדה של מתרגלי הפאלון גונג ליידע את הציבור בעובדות לגבי הרדיפה משנה בהדרגה את המצב.

ברחבי סין קיימת מגמה הולכת וגדלה של אזרחים פשוטים האוזרים אומץ לחתום על עצומות ומכתבים, בחתימה או בטביעת אצבע, כדי לתמוך במתרגלי פאלון גונג. העצומות האלה הן חלק מגל של זעם ציבורי גואה ומחאה על 14 שנים של חוסר צדק ושל ג'נוסייד של הפאלון גונג.

להלן כמה מהמקרים האחרונים בהם העניק הציבור תמיכה לפאלון גונג:

לין זה-הואה וג'אנג פּו-הה כלואים בכלא ג'יא מוסי שבפרובינציית הילונג-ג'יאנג על כך שהם מתרגלים פאלון גונג. שניהם נעשו נכים עקב עינויים. האזרחים המקומיים הביעו בקול את מחאתם ו-1005 איש חתמו בכתב ובחתימת אצבע על עצומה לשחררם. כרגע, מר ג'אנג שוחרר וסווג כנכה מדרגה שנייה. מר לין עדיין בכלא.

Zhang Lin Zehua

מר ג'אנג פו-הה

מר לין זה-הואה

Petition 1
Petition 2
Petition 3

עצומות חתומות בכתב יד ובחתימת אצבע

על מר לין זה-הואה נגזרו 7 שנות מאסר בכלא

מתרגל הפאלון גונג מר לין זה-הואה מהעיירה פנג-גאנג במחוז יואו-יי נעצר ב-12 בספטמבר 2007 כשביקר את אחיו הצעיר. במארס 2008 גזרו עליו עונש מאסר של 7 שנים והוא נשלח לכלא ג'יא-מוסי ביולי אותה שנה. לעתים תכופות הורו הסוהרים לאסירים לתקוף אותו מילולית ופיזית. אחרי 4 חודשים בכלא הפך נכה עקב ההתעללות בו. אביו נפטר בעודו בכלא ואמו בת ה-85 נותרה לבדה.

על מר ג'אנג פו-הה נגזרו 10 שנות מאסר

מתרגל הפאלון גונג מר ג'אנג פו-הה מחוות צ'ין-דה-לי באזור החקלאי סאן-ג'יאנג ברח מביתו לג'יא-מוסי כדי להימנע מרדיפה עקב אמונתו. ב-25 בדצמבר 2002 פרצו שוטרים לביתו עצרו אותו וחקרו אותו תחת עינויים. ב-13 ביוני 2003 נגזרו עליו 10 שנות מאסר בכלא ג'יא-מוסי. העינויים שעבר בכלא כללו מכות חשמל באזורי גוף רגישים, מכות, בעיטות, מאסר מבודד למשך תקופות זמן ארוכות. הזריקו לו סמים בלתי ידועים שגרמו לרגליו להתנפח עד לנקודה שלא יכול היה ללכת ולדאוג לעצמו. הוריו נפטרו בהיותו בכלא ואשתו התגרשה ממנו.

שתי המשפחות שבורות הלב ודרשו מרשויות הכלא שוב ושוב לשחררם בערבות עקב סיבות רפואיות, אולם הם לא נענו. בסופו של דבר החליטו המשפחות לבקש את עזרת הציבור בגיוס חתימות על עצומה לשחררם.

לשון העצומה:

אנו מבקשים אותך לעזור לנו להציל את בני משפחתנו!

מר לין זה-הואה ומר ג'אנג פו-הה כלואים כרגע בכלא ג'יא-מוסי עקב אמונתם בפאלון גונג ובעקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות". הם סובלים באופן מתמיד התעללויות פיזיות ועלבונות מילוליים. מר לי נעשה נכה אחרי 4 חודשים בלבד בכלא. בריאותו של מר ג'אנג מתדרדרת עקב מתח ממושך. תגובותיו איטיות והוא לא שולט על צרכיו. כל יום בכלא נחשב עבורם כשנה. אנו מתחננים בפניך לעזור בדרישה לשחרר אותם. אנו מודים לך בכנות על תשומת לבך ועזרתך.

מאת: וואנג שיו-ג'יאן, אמו של לין ג'אנג סאן-ג'יאן, אחיו הצעיר של ג'אנג

ה-28 באוגוסט 2012

המצב הנוכחי

אף על-פי ש-1005 איש חתמו בכתב ובחתימת אצבע על העצומה, ממשיכות רשויות הכלא להכחיש ולהסתיר את רדיפתם של שני המתרגלים. מר ג'אנג לא שוחרר עד שמיצה את מלוא תקופת מאסרו ב-24 בדצמבר 2012. המוח הקטן שלו, האחראי על התנועות המוטוריות הצטמק. יש לו טרשת עורקים ברגליו והוא לקה בשחפת. הוא סווג כנכה מדרגה שנייה.

בדיווחים אחרים נמסר כי 3 מתרגלי פאלון גונג עונו למוות בכלא ג'יא-מו-סי במהלך שבועיים בחודש מארס 2011. פשעים אלה הובאו לתשומת לב האו"ם וארגוני זכויות אדם.