(Minghui.org)

ב-17 בנובמבר 2012 הושתל לב בלבה של הגב' וויי פנג-צ'ין מהעיירה שא-הה במחוז יי-טונג, פרובינציית ג'י-לין. ההשתלה התקיימה בבית החולים הכללי של האזור הצבאי של שן-יאנג בשעה עשר בבוקר, 10 ימים לאחר שנלקחה ממנה בדיקה כדי להתאים לה איבר.

בית החולים טען שהלב הגיע מאסיר בן 31 שהוצא להורג. בית החולים ביקש מהמושתלת למסור את כל פרטיה ולשמור בסוד על המידע בנוגע למקור האיבר. הרופא שלה היה ד"ר וו. ד"ר וו נצפה כשהוא יוצא מבית החולים עם קופסה בבוקר הניתוח, וחוזר שעתיים מאוחר יותר עם הקופסה ישירות לחדר הניתוח. ההשתלה נמשכה עד 16:40.

באותו יום עצמו הושתלו בשלושה חולים נוספים איברים חדשים. גב' ווי קיבלה את הלב.

בנסיבות רגילות זה בלתי אפשרי למצוא תוך 10 ימים איבר מתאים, ואתר ההוצאה להורג הרשמי נמצא הרבה יותר רחוק ממהלך שעתיים הלוך וחזור מבית החולים. חייב להיות שלרשויות המשטר בסין יש בנק איברים חי ענק בשביל להשיג לב בהתראה כה קצרה וממרחק כה קצר. זה מראה שהאיברים עדיין נקצרים ממתרגלי פאלון גונג.

רמז לחקירה: ארבע השתלות כבד לשלושה חולים התבצעו תוך 24 שעות באן-שאן

אחרי קריאת עדותו של חייל שנכח בקצירת איברים ממתרגלת פאלון גונג שהייתה בחיים בעת שקצרו את לבה, נזכרתי במשהו שחבר שגר באן-שאן סיפר לי.

עמית לעבודה של חברי עבר השתלת כבד ב"מרכז השתלות האיברים האוריינטלי" בשנת 2007.

חברי נבחר על ידי מקום העבודה ללוות את המושתל באותו יום ולדאוג לו. הוא סיפר ששלושה מושתלים, כולל העמית לעבודה שלו,  עברו באותו יום השתלת כבד באותו מרכז.

ד"ר שן ג'ונג-יאנג, מנהל המרכז הזה, שהוא גם מנהל המכון להשתלות כבד ב"בית החולים הכללי של הכוחות המזוינים", היה המנתח של אותו עמית לעבודה של חברי. ניסיון ההשתלה הראשון שלו נכשל, וכבד מתאים נוסף הגיע 21 שעות מאוחר יותר. ד"ר שן ביצע בשנית השתלה של הכבד החדש באותו עמית לעבודה, מה שהחזיק את אותו אדם בחיים עוד שישה חודשים. שתי ההשתלות האחרות הצליחו.

סיפרתי לחברי על פשעי קצירת האיברים של המשטר, שקוצר איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים. החבר שלי אמר שהוא ואותו עמית לעבודה השתאו איך ייתכן שכבד חדש ומתאים הגיע תוך שעות מרגע שההשתלה נכשלה, משום שהם ידעו שממש קשה למצוא תורם מתאים מכל הבחינות והקריטריונים הנדרשים בהשתלה. הוא זכר כי אותו עמית לעבודה שילם 130,000 יואן עבור הכבד השני.

זה אומר שארבעה אנשים נרצחו תוך 24 שנות כדי לקיים את ארבעת ניתוחי ההשתלות באותו יום ב"מרכז השתלות האיברים האוריינטלי".