(Minghui.org)

במאי 2013 מציין את יום השנה להצגת הפאלון דאפא לציבור על ידי מר לי הונג ג'י, מייסד הפאלון דאפא.ב-15 באפריל 2013, מר ביל הנסי, ראש העיר של או'פאלון מיזורי, הכריז על ה-13 במאי 2013 כעל "יום הפאלון דאפא בהוקרה לאמת-חמלה-סובלנות" בעיר או'פאלון.

העיר או'פאלון, מיזורי

הצהרה הכרה ביום הפאלון דאפא

הואיל והפאלון דאפא (הנקראת גם פאלון גונג, או החוק הגדול) הוא טיפוח-תרגול ברמה גבוהה של גוף-מחשבה-רוח הכולל תרגילים, מדיטציה ותורה המונחית על ידי מאפייני היקום - אמת, חמלה וסובלנות;

והואיל ומאז שמאסטר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון דאפא, הציג את השיטה לציבור במאי 1992, תרגול הפאלון דאפא עזר לעשרות מיליונים ברחבי העולם לשפר את בריאותם ואת ערכי המוסר שלהם, כמו גם להעמיק בהבנתם את החיים, האנושות, והיקום;

והואיל, ויותר גברים ונשים בארה"ב לומדים את התרגול לטיהור ליבם, המרצת גופם ושואפים ליצור קהילות מוסריות יותר;

והואיל ומתרגלי הפאלון דאפא במיזורי חשים הפגה בלחת, שיפור בריאות וצמיחה רוחנית;

והואיל והפאלון דאפא, אשר מוצעת לציבור על ידי מתנדבים באופן פתוח, חינם אין-כסף, מתורגלת על ידי אזרחים מקצועיים רבים מכל הגילאים במיזורי;

והואיל ומספר רב של מתרגלי פאלון דאפא נרדפים בסין על שום אמונתם - מה שמהווה התקפה על זכויות אדם יסודיות ואסור לסבול זאת בשום מקום בעולם;

והואיל והרדיפה של מתרגלי הפאלון דאפא בסין היא התקפה על זכויות אדם יסודיות ואסור לסבול אותה בשום מקום בעולם.

עכשיו, לפיכך, אני ביל הנסי, ראש העיר וחברי המועצה של העיר או'פאלון מכריזים בזאת על ה-13 במאי 2013 כעל "יום הפאלון דאפא בהוקרה לאמת-חמלה-סובלנות" בעיר או'פאלון מיזורי.

ניתן תחת ידי וחותם העיר או'פאלון ביום זה ה-15 באפריל 2013. ראש העיר, ביל הנסי