(Minghui.org)

13 במאי 2013 מציין את יום השנה להצגת הפאלון דאפא לציבור על ידי מר לי הונג ג'י, מייסד הפאלון דאפא. ב-7 במאי 2013, מר פיטר מילובר , ראש העיר של העיר קמלופס, הכריז על מאי 2013 כעל חודש הפאלון דאפא בעיר קמלופס, קולומביה הבריטית, קנדה.  

קמלופס קולומביה הבריטית, קנדה

הכרזה

לכל אשר אליו יגיעו מתנות אלה - ברכות!

הואיל ופאלון דאפא הוא שיטת תרגול מדיטציה לגוף, לנפש, ולרוח, בהתבסס על העקרונות של "אמת, חמלה, סובלנות";

והואיל, ומאז הצגתה לציבור בשנת 1992, על ידי מר לי הונג ג'י, תורת הפאלון דאפא סייעה ליותר מ-100 מיליון אנשים ברחבי העולם לשפר את בריאותם, לפתוח את מחשבתם, ולרומם את רוחם, ואיפשרה להם להעמיק את הבנותיהם לגבי החיים, האנושות, והיקום;

והואיל ותרגול הפאלון דאפא הוא פשוט, כיוון שהוא מורכב משני חלקים עיקריים: שיפור עצמי דרך לימוד ותרגול של תרגילים עדינים;

והואיל ושיטת התרגול של הפאלון דאפא אינה רק בריאות וכושר אלא עוברת מכבר להם אל מטרה של חוכמה גבוהה יותר והארה;

והואיל והנחישות של מתרגלי הפאלון דאפא והאומץ שלהם לעמוד למען אמת חמלה סובלנות, בזמן שהם סובלים מרדיפה חמורה בידי המפלגה הקומוניסטית הסינית, הראה לעולם את ערכי החיים וכמה יקר הוא כבוד האדם.

דע כעת כי אנחנו באמצעות מתנות אלה מכריזים וקובעים את חודש מאי 2013 כ- "חודש הפאלון דאפא"

בעירנו, העיר קמלופס, במחוז קולומביה הבריטית , ביום זה השביעי במאי , 2013 .

פיטר מילובר

ראש העיר, העיר קמלופס