(Minghui.org)

ה-13 במאי 2013 מציין את יום השנה להצגת הפאלון דאפא לציבור על ידי מר לי הונג ג'י, מייסד הפאלון דאפא. מתרגלי הפאלון דאפא בקהילות ברחבי קנדה יחגגו את חודש הפאלון דאפא בתהלוכות ריקודים סינים מסורתיים בפני הציבור הרחב ומופעי שירה. לרגל האירוע, פקידי הממשל ממחוז אונטריו כתבו מכתבי ברכה לאגודת הפאלון דאפא בקנדה מתוך הכרה בחגיגות השנה ה -21. להלן מכתבי הברכה מחברי הפרלמנט הפרובינציאלי, צ'ארלס סוסה וג'אגמיט סינג


צ'ארלס סוסה, חבר הפרלמנט הפרובינציאלי לאיזור מיסיסאוגה דרום

חברים יקרים:

אני שולח את ברכותיי החמות לאגודת הפאלון דאפא בקנדה לכבוד חגיגות יום השנה ה-21 שלהם.

מאז ייסודו בשנת 1992 הפאלון דאפא מקדם עקרונות של אמת, חמלה וסובלנות, ובאותו הזמן מקבל בברכה אנשים מכל הקהילות והתרבויות להיכנס בשערי השיטה.

אני מאחל לכם הצלחה רבה בחגיגה של השנה הזו, ומודה לכם על מסירותכם בהעברת השיטה בקהילה שלנו ובמחוז הנהדר שלנו.

בכבוד רב, מר צ'ארלס סוסה הנכבד, חבר הפרלמנט הפרובינציאלי לאיזור מיסיסאוגה דרום


ג'אגמיט סינג, חבר הפרלמנט הפרובינציאלי לאיזור הבוחרים בראמליאה-גור-מאלטון, 1 במאי 2013 אגודת הפאלון דאפא בקנדה

ב-13 במאי, אנשים מכל רחבי העולם ביותר ממאה מדינות, יחגגו את השלום שהביא הפאלון דאפא. אנא קבלו את ברכותיי הכנות, ביום השנה ה- 21 להצגת הפאלון דאפא. הערכתי מוגשת לכל החברים והמתנדבים של האגודה על עבודתם הקשה המרובה והמסירות שלהם. תודה לכם על השיתוף בשיטה ובמסורות שלכם עם בני אונטריו.

בכבוד רב, ג'אגמיט סינג, חבר הפרלמנט הפרובינציאלי לאיזור הבוחרים בראמליאה-גור-מאלטון