(Minghui.org)

יותר מ-20 מתרגלים נעצרו ב-25 באפריל 2013 בעיר בן-שי שבפרובינציית ליאו-נינג. המעצרים נעשו בתיאום בין סוכנים של "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") בעיר בן-שי לבין המשטרה, והחלו בשעה שלוש לפנות בוקר. רבים מהמתרגלים נשלחו למרכזי מעצר באותו ערב. שום ניירות חוקיים לא הוצגו.

במאמר באנגלית מפורטים חלק משמות המתרגלים שנעצרו.

לקריאה על הרדיפה שהמשטר בסין מנהל נגד מתרגלי הפאלון גונג: שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין