(Minghui.org)

בכירים מבית המשפט המחוזי בעיר דאן-דונג, פרובינציית ליאו-נינג, קיימו משפט למתרגלי הפאלון גונג מר צ'ן שין-יה ומר האן צ'ון-לונג שנעצרו שלא כחוק. הדיון התקיים ב-12 באפריל.

אולם המשפט יכול להכיל 100 איש, אולם רק שישה בני משפחה של המתרגלים הורשו להיכנס, כולל ההורים והרעיות של המתרגלים. הם אולצו לשבת בשורה האחרונה, ואת כל שאר המושבים תפסו אנשים ממשרד הביטחון הציבורי.

כשהחל הדיון ב-9:30, עורך הדין של מר האן ביקש ממר האן לדווח לבית המשפט על ההתעללות שהוא עבר במעצר. מר האן סיפר לבית המשפט ששוטרים מתחנת המשטרה של ג'אן-צ'יאן חקרו אותו בעינויים, וכי כשישה שוטרים היכו אותו באגרופיהם, בעטו בו וסטרו על פניו. כמו כן התיזו על פניו תערובת של מים ופלפל חריף.

השופט הפסיק את עדותו של המתרגל על העינויים שעבר והורה לשוטרי בית המשפט להוציא מאולם המשפט את פרקליטי ההגנה. חמישה או שישה שוטרים גררו את שני עורכי הדין החוצה מבית המשפט. השופט סגר את הדיון ולא הודיע על מועד חדש.

בני המשפחה שהיו מחוץ לבית המשפט ראו את עורכי הדין מוצאים מבית המשפט, וצעקו לשוטרים שכך לא מתנהגים כלפי עורכי הדין.

שמות המעורבים בעיוותי הדין ובפשעים אלו ומספרי הטלפון להם מפורטים בגרסה באנגלית.