(Minghui.org)

שמונה פעמים ביקרו הוריו של ליו האי-טאו במחלקת המשטרה ובפרקליטות כדי לדרוש את שחרור בנם שנעצר בניגוד לחוק ב-25 בספטמבר 2012. בכירים מהפרקליטות ומרשות המחוז אמרו להם כי אין כל בסיס להאשמות נגדו וכי התיק הוחזר למשטרה. אולם כאשר ההורים ביקרו ביחידת הביטחון הפנימי של העיר פו-שון, סגן המנהל אמר להם: "אנחנו חייבים לגזור עליו מספר שנות מאסר למרות שהוא חף מפשע". המנהל עצמו לא ניסה להסתיר מהם את המצב וטען "הוועדה הפוליטית-משפטית של פו-שון היא האחראית לתביעה נגדו".

נעצר בביתו, הוכה על ידי הסוכנים והשוטרים וביתו נבזז

במעצר השתתפו יותר מ-30 סוכנים ללא מדים, שוטרים ובכירים במשטרה של פו-שון שערכו מעצרים המוניים בקרב מתרגלי הפאלון גונג באזור. תוך 3 שעות הם עצרו 21 אנשים בבתיהם, מתוכם 15 היו מתרגלי פאלון גונג שנעצרו ללא עילה חוקית.

השוטרים הגיעו לביתו של ליו האי-טאו בשש בבוקר. אביו פתח את הדלת והסוכנים נכנסו בכוח פנימה. כשליו האי-טאו יצא מהחדר לשאול מה הם רוצים, הם סילקו את ההורים החוצה, דחפו את ליו לרצפה והחלו להכותו ולבעוט בו עד שדימם ועינו השחירה. אביו צעק "הצילו, הצילו!", ושני שוטרים סתמו את פיו.

ללא שיציגו תעודות מזהות כלשהן או אפילו הסבר, השוטרים אזקו את ידיו של ליו מאחורי גבו, כיסו את ראשו ודחפו אותו למכונית המשטרה. קצת יותר מאוחר השוטרים חזרו לחפש בבית ולבזוז אותו והשאירו את הבית בתוהו ובוהו. הם לקחו מחשב, טלפון נייד, ספרים ופריטים אישיים נוספים שמילאו שלושה תיקים. הם גם לקחו כמות לא ידועה של כסף מזומן ועוד 110 יואן אותם לקחו מאביו של ליו.

רשויות החוק מתעקשות לרדוף את ליו למרות שהוא לא עבר על החוק וחרף תחינות הוריו

ליו האי-טאו נמצא במעצר כבר חמישה חודשים למרות שלא ביצע שום עבירה על החוק. הוריו כבר פנו לרשויות החוק השונות שמונה פעמים. כל הזמן הזה אפילו לא אפשרו להם לראות אותו. בסוף  שנת 2012 אמרו להורים בפרקליטות המחוז כי לא נמצאו שום ראיות נגד ליו וכי צריך לשחררו, אולם ליו לא שוחרר חרף הפניות הנוספות של הוריו. ההורים שוקלים עתה להגיש תביעה על כל מה שנעשה: המעצר השרירותי, המכות, הפריצה לבית והחרמת הרכוש והכסף.

אנשי כפרו של ליו חתמו על עצומה לשחרורו חרף העובדה שהם חושפים עצמם להטרדות ואיומים מצד המשטרה שמסתיימים לעתים בכך שהחותמים הופכים בעצמם לקרבנות המשטר.

על הרדיפה שהמשטר בסין מנהל נגד מתרגלי הפאלון גונג:

שוב הגיע וחלף 20  ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין