(Minghui.org)

אדם בשם פאם שו-אן גיאו Pham Xuan Giao בווייטנאם גייס לאחרונה כמה אנשים והתחיל להסתובב איתם בכל מקום. פעולותיהם היו נמרצות וקיצוניות, ולא היו מבוססות על הפא. כמה מהם עזבו את משרותיהם וכמה עזבו את משפחותיהם. הם מקדמים בעיוורון כמה מרעיונותיו של פאם, כשהם מסתמכים לגמרי על מתרגלים עמיתים מבחינת הארוחות והלינה.

פאם שו-אן גיאו והאחרים התעלמו לגמרי מההשפעה שיכולה להיות לזה על החברה, לא התחשבו במה שאחרים מסוגלים להכיל, גרמו לעימותים ולקחו דברים לקיצוניות. לדוגמה, בין השאר, הם ביקשו מכמה מתרגלים לחתום כולם על דרישה לשנות את החוקה הווייטנאמית ולהכין חוקה חדשה. בנוסף, הם גם שינו את סמל הפאלון, הכינו כמה עיצובים משלהם שיש להם דימיון מסוים למקור אבל הם שונים. הם אפילו מתכננים לגרום למתרגלים אחרים ליצור תבניות שיציגו ברבים את הדגמים האלה. פעולותיהם גרמו להרבה אנשים בחברה להבין אותנו באופן לא נכון, מה שבעצם גרם לאפקט שמזיק באופן חמור.

אנשי העולם כולם קשורים לדאפא. אנחנו כאן כדי לעזור למאסטר לתקן את הפא ולהציל ישויות חיות. מתרגלים באזורים שונים הקדישו זמן ואנרגיה רבים לייסד אתרי תרגול בערים מסוימות. זה דרש מהם להבהיר את העובדות לאלו שמסביבם, כל פעם לאדם אחד, כדי שהרבה אנשים יבינו את גדולת הפאלון גונג והיופי של השיטה. איננו יכולים להרחיק אנשים שיש להם קשרים גורליים, ואיננו יכולים להרוס את הסביבה היקרה שבה המטפחים מתרגלים ושבה ישויות חיות מקבלות את הפא. כמה גדול יכול להיות החטא הזה אפילו כשמדובר בלהרוס אדם אחד? ואם מדובר בזה שמה שנהרס הוא סביבת הטיפוח של אזור שלם, איך תוכלו בכלל לשלם על זה?

אנו מציעים מספר מילים לאלו ההולכים בעקבות פאם: חישבו על זה בזהירות. מדוע אינכם לוקחים את הפא כמאסטר אלא הולכים בעקבות בן אדם? מדוע אתם עוזבים את העבודה שלכם ואת המשפחות שלכם כדי להצטרף לשורות ההולכים בעקבות פאם? כשפאם והאחרים ארגנו אנשים להכין תבניות בשביל העיצובים שלו כשהם טוענים שזוהי המשימה ההיסטורית הגדולה ביותר ושכאשר היא תושלם יסתיים תיקון הפא של הקוסמוס והעידן החדש יתחיל – למה לא שקלתם את הטיעונים האלה מול קנה המידה של הדאפא? האם זה לא משום שההחזקות שלכם היו חזקות מדי, כלומר ההחזקה לרדוף אחרי מה שחדש ואקזוטי, החזקה לזמן וההחזקה לעשות משהו גדול?

אנו מקווים שפאם שו-אן גיאו יתעורר וימקד את מחשבתו על לימוד הפא היטב. אם הטעויות האלו לא יתוקנו מיידית, התוצאות יהיו איומות באמת. אל תחמיץ את ההזדמנות הגורלית הכה-יקרה הזאת של טיפוח שלא מגיעה אלא פעם בעידן. אל תהיה לא ראוי לחסד של המאסטר במאמציו המפרכים להציל אותנו.

אגודת הפאלון דאפא 2 במאי 2013