(Minghui.org)

כדי לשבור את רוחם של מתרגלי פאלון גונג הרשויות נוהגות או להאריך באופן שרירותי את מאסרם ביום השחרור, או להעביר אותם ביום השחרורו למתקן כליאה אחר, או לעצור אותם שוב אחרי זמן מסוים משחרורם מכליאה ארוכה. שני מאמרים נפרדים מה-10 ביוני 2013, מתעדים שני מקרים כאלה. כל המעצרים וגזרי הדין נגד מתרגלי הפאלון גונג הם בניגוד מוחלט לחוקה הסינית.

מר יאנג שי-יי

מר יאנג שי-יי בן ה-60  נעצר ב-14 בינואר 2013 ללא עילה חוקית רק בשל היותו מתרגל פאלון גונג. בשלושת החודשים שעברו מאז הוא נמצא במרכז המעצר ומשפחתו לא הורשתה לראותו חרף בקשותיה.

בעבר מר יאנג נעצר ללא עילה חוקית מספר פעמים. במרץ 2003 נגזרו עליו באופן לא חוקי שמונה שנות מאסר משום שחילק חומר מידע על הפאלון גונג ועל הרדיפה שהמשטר מנהל נגדו. בכלא וואנג-לינג הוא היה נתון במשך שמונה שנים לשיטות עינויים שונות.

למאמר באנגלית: After Eight Years of Imprisonment, Mr. Yang Shiyi from Xiangtan City Detained Again

הגב ג'אנג צאי-שיאה

הגב ג'אנג צאי-שיאה השתחררה רק לפני כמה חודשים, באוקטובר 2012,  ממאסר של שמונה שנים. נסיבות מעצרה מיוחדות. היא הייתה חלק מקבוצה של מתרגלי פאלון גונג שהצליחו להיכנס ב-2004 לתוך שידורי הטלוויזיה בכבלים באזור שלה כדי לשדר, לשם שינוי, כמה דברים אמיתיים ונכונים על הפאלון גונג. זאת משום שהחל מ-1999 המשטר "מפציץ" את העם הסיני בתעמולת שיטנה חסרת בסיס נגד הפאלון גונג וגורם לאזרחים שמאמינים לתעמולה להלשין על מתרגלי השיטה ולגרום למאסרם, שיכול בקלות להסתיים במאסר ממושך, בנכות או במוות.

השידור, שנמשך 75 דקות, העלה את חמתן של השלטונות. בפברואר 2004 הם עצרו אותה והכניסו אותה לכלא, שם עינו אותה עד שמצב בריאותה החמיר מאוד, וגם אז העבירו אותה עינויי "הלעטה בכפייה". היא הצליחה להימלט בדצמבר של אותה שנה, והרשויות ערכו מבצע נרחב של חיפושים אחריה.

לואו גאן, שהיה אז מנהל "משרד 610" בסין, הורה למשטרה למצוא אותה תוך חודשיים או שראשי המשטרה באזורים האלה יפוטרו. כך שהמצוד היה אינטנסיבי וכלל הצקות, איומים, חיפושים ובזיזה של בתיהם של מתרגלי פאלון גונג. בפברואר 2005 המשטרה מצאה אותה, וניסתה להאריך את תקופת מעצרה, אך ללא הצלחה. היא נשלחה לכלא נשים שבו עונתה באופן חמור עד שחרורה. עכשיו, כאמור, עצרו אותה שוב.

למאמר באנגלית:  Ms. Zhang Caixia Arrested Again after Spending Eight Years in Prison