(Minghui.org)

ב-15 במאי 2013 הזדעזעו בני משפחתו וחבריו לעבודה של דנג הואיי-יינג, מתרגל פאלון גונג בן 43, כששמעו שהוא מת במרכז המעצר בהיי-דאן. בטרם הגיעה הבשורה המרה הוא נעדר למשך 20 יום. ב-28 במאי הפך צערם לזעם כששמעו שגופתו נשרפה בחשאי בידי סוהרי מרכז המעצר.

דנג הואיי-יינג היה בעל תואר אקדמי. הוא החל לתרגל פאלון גונג ב-1995. מאז שהרדיפה נגד הפאלון גונג בסין החלה הוא היה כלוא פעמיים בשל אמונתו, בסיכום הוא היה כלוא 12 שנה מתוך 14 שנות הרדיפה. שנה אחרי שחרורו האחרון שוב עצרו אותו, והפעם נראה שעינו אותו עד מוות.

מר דנג היה כלוא שנה במחנה העבודה בכפייה טואן-הה הידוע לשימצה יחד עם מתרגלים אחרים, כולל ג'או מינג. המתרגלים עונו יום ולילה בעבודת פרך, בישיבת "ספסל" לשמוע שטיפות מוח, בשפיפה לזמנים ארוכים בתנוחה כואבת, והסוהרים היכו אותם ושפכו עליהם מים קרים.