(Minghui.org)

ב- 4 ביוני 2013 התקיימו שני אירועים בקולומביה הבריטית שבקנדה בהם חתם דיוויד מטאס על הספר: “State Organs: Transplant Abuse in China”. זאת, כדי לעורר מודעות לרצח של מתרגלי פאלון גונג בחסות המשטר הקומוניסטי בסין.

דיוויד מטאס, עורך הדין הקנדי לזכויות אדם ומחבר שותף לספר, דיבר בשני האירועים שהתקיימו באוניברסיטת ויקטוריה ובספריה המרכזית בדאון טאון ויקטוריה, שם גם הוקרן הסרט הדוקומנטארי: “Free China: The Courage to Believe.”.

 

תמונה: דיוויד מטאס חותם על ספרו בהשקת הספר באוניברסיטת ויקטוריה בקולומביה הבריטית, קנדה

 

  תמונה: אנשים מאזינים לדבריו של דיוויד מטאס על קצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג

מתרגלי פאלון גונג בוונקובר ובויקטוריה הקימו ביתן בארבעת ימי הכנס באוניברסיטה, כדי ליידע אנשים על הרדיפה הממושכת של הפאלון גונג בסין. מר מטאס דיבר בכנס.

המתרגלים חילקו מאות עלונים ותקליטורים החושפים את פשעי קצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון האסורים בבתי סוהר ובמחנות עבודה בכפייה בסין. יותר מ-100 אנשים חתמו על עצומה הקוראת לסיום רדיפת הפאלון גונג בסין.

רבים הודו למתרגלים על מאמציהם לידע על הפשעים המחרידים כנגד האנושות.