(Minghui.org)

עשר שנים הייתה ווּ לי-ג'יון (Wu Lijun), מתרגלת פאלון גונג, כלואה ללא עילה חוקית רק משום שסירבה לוותר על אמונתה הרוחנית. באפריל השנה מישהו הלשין עליה לשלטונות משום שהאמין לתעמולת השיטנה של המשטר בסין, והמשטרה עצרה אותה. אבל רק כחודש לאחר מכן נודע למשפחתה שהיא עצורה. כרגע היא מוחזקת במרכז המעצר מס' 2 בעיר חארבין.

וו לי-ג'יון, בת ה-60, מתרגלת פאלון גונג מ-1997, שנתיים לפני שפתח המשטר בסין ברדיפה אכזרית וחסרת בסיס נגד מתרגלי פאלון גונג, רדיפה הנמשכת עד לרגעים אלה. כשהחלה לתרגל בשיטה העתיקה היא הכניסה לחייה את ערכי השיטה: אמת, חמלה וסובלנות, ונעשתה בהדרגה מאדם אנוכי לאדם טוב יותר ויותר המתחשב באחרים.

בשנת 2000 היא עתרה לצדק עבור הפאלון גונג. זכות העתירה מובטחת בחוקה הסינית לכל אזרח. חרף זאת, עצרה אותה המשטרה ונהגה בה באלימות, ושלחה אותה למחנה עבודה בכפייה שם הייתה כלואה שנה.

ב-2001 שוב עצרו אותה השוטרים ללא עילה חוקית, ושוב שלחו אותה למאסר, הפעם לתשע שנים. שם עינו אותה בעינויים שונים כדי שתמסור מידע על מתרגלי פאלון גונג אחרים ותגרום למעצרם ועינוּיים. בכלא הנשים של היי-לוֹנג-ג'יאנג (Heilongjiang) הזריקו לה חומר לא מזוהה שגרם לכל גופה לכאוב. היא ומתרגלות פאלון גונג אחרות הופקרו לקור מקפיא בחורף לזמנים ארוכים, וכן לעמידה ממושכת בחדר קר ורטוב כשזרועותיהן אזוקות מאחורי הגוף.

כעת, כאמור, שוב עצרו אותה ללא עילה חוקית.

פרטי מבצעי הפשעים האלו מפורטים בגרסה האנגלית.