(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג גב' הואנג היי-יינג, כבת 60 מהעיר ווהאן נעדרה לאחרונה. בני משפחתה חיפשו אותה ולבסוף הגיעו למסקנה שהיא נעצרה ונלקחה למרכז המעצר הראשון בעיר וו-האן.

נודע להם שהיא נעצרה, אך שהיא אמורה להשתחרר ב-8 במאי 2013. ב-8 במאי, פאן דנג, בנה של גב' הואנג הלך לבית המעצר לאסוף אותה. נראה שהוא הפריע את כוונת רשויות מרכז המעצר לקחת את אמו למקום אחר ולטעון שהיא יצאה לחופשי. יומיים אחר כך עצרו את הבן. המשפחה קיבלה את הודעת המעצר רק ב-26 במאי. בהודעה נטען כי מר פאן דנג הוא "אסיר פוליטי" בגלל שאמר "פאלון דאפא הוא טוב". גם נטען שהוא אשם ב"הפרעה לסדר הציבורי".

גב' הואנג היא כעת ללא קורת גג וחסרת כל משום שהיא חוששת להיעצר שוב.

מעצרה של הגב' הואנג לא דווח למשפחה

ב-28 באפריל 2013, ברחוב רונג-הוא ברובע צ'יאו-קו, הגב' הואנג חילקה חומרי הסברה מהו הפאלון גונג. מישהו דיווח עליה למשטרה, ושוטרים לקחו אותה ללא עילה חוקית כלשהי למרכז המעצר הראשון בעיר ווהאן.

כאשר משפחתה שמה לב שהיא לא חזרה לביתה, הם דיווחו על היעדרותה לתחנת המשטרה הן-ג'ונג-ג'יה במחוז צ'יאו-קו. מאוחר יותר נודע להם שהיא מוחזקת במרכז המעצר ושהיא תשוחרר ב-8 במאי. שום הודעה רשמית על מעצרה לא התקבלה אצל משפחתה.

מר פאן נעצר אחרי שאסף את אמו

מר פאן הלך למרכז המעצר הראשון בעיר ווהאן בבוקרו של ה-8 במאי להמתין לאמו. בסביבות השעה 08:20, מכונית יצאה מחוץ לבית המעצר. הוא ראה את אמו בתוך המכונית, אז הוא ניגש אליה ועצר את המכונית. האנשים בתוך המכונית שאלו: "מי אתה? מה אתה רוצה?" הוא ענה," אני הבן שלה ואני כאן כדי לאסוף אותה". הוא שאל את אנשים בתוך המכונית,"מי אתם? בבקשה הראו לי מסמכי זיהוי". הם סרבו להיענות.

היו שם שלושה גברים ושתי נשים. מר פאן ראה שהם לא קרובי משפחה שלו. הוא פתח את הדלת והוציא את אמו מהמכונית.

ב-10 במאי, משרד 610 ממחוז צ'יאו-קו קשר קשר עם משטרת הן-יאנג ומשטרת יוה-הו. תחנת המשטרה של יוה-הו שלחה שוטרים שהסתתרו בלילה ליד ביתו של מר הואנג  כדי לעקוב אחריו. באותו הלילה, כאשר מר פאן ירד למטה, הקצינים מתחנת משטרת יוה-הו עצרו אותו. הוא הובא למעצר בתחנת משטרת מחוז הן-יאנג.

מתרגלות פאלון גונג נוספות הועלמו ונכלאו והן עוברות עינויים - גב 'ג'ו הוי-מין וגב' ליו לינג-לי

אומת שהמתרגלת ג'ו הוי-מין, מורה בגמלאות מבית הספר לעסקים הראשון בעיר ווהאן, נעצרה באפריל 2012 ונידונה בחשאי למאסר. היא הייתה בכלא הנשים באו-פנגלו בעיר ווהאן ועברה עינויים.

בבוקרו של ה-22 במאי, המתרגלת ליו לינג-לי  מהעיר ווהאן נעלמה אחרי יציאתה. משפחתה שאלה עליה שוב ושוב במרכז המגורים הקהילתי גוואנג-רונג-פאנג ברחוב שימה בעיר ווהאן. לבסוף, פקידי קהילת מגורים הכירו בכך שהגב' ליו נעצרה ונמצאת במרכז לשטיפת מוח די-ג'יאו. עד עצם היום הזה משפחתה לא הצליחה לראות אותה.