(Minghui.org)

ב-24 במאי התקיים הדיון השלישי במשפט של מתרגלי הפאלון גונג מר סו קון ואשתו. כשהתובע לא הצליח להוכיח שום ראיה אמיתית של עבירה על החוק, השופט יאנג ג'יה קרא להפסיק את המשפט ולדחותו ליום שישי של השבוע שאחרי. זו הייתה הפעם השלישית שהשופט קרא להפסיק את משפטם של זוג המתרגלים ללא עילה סבירה ולדחותו.

בתי המשפט בסין מפרים את החוק ביחס למשפטים של מתרגלי פאלון גונג. יש דוגמאות רבות מספור לכך. 2013 היא השנה ה-14 לרדיפה המקיפה והאינטנסיבית שהמשטר בסין מנהל נגד מתרגלי הפאלון גונג. יש שופטים האומרים בגלוי כי הם מקבלים הוראות מלמעלה.

במקרה שלנו, בתחילת המשפט עורך הדין של המתרגלים ביקש מהתובע להציג איזשהן ראיות או אפילו רק לתאר את הראיות שבידו תיאור מילולי, אך התובע לא יכול היה להציג דבר. כשהשופט ראה שזה המצב הוא לא פסק לשחרר את המתרגל, אלא הורה ב-11:30 להפסיק את המשפט ולדחותו (זאת בשעה שבני הזוג, שלא עברו כלל על החוק, עצורים כל זמן שהמשפט לא הסתיים).

 

להלן מספר מקרים מתחילת 2013 על עיוותי דין ושל התנהלות לא חוקית בעליל של מערכת המשפט בסין כלפי מתרגלי פאלון גונג

עורכי דין תובעים פקידים רשמיים המונעים מהם להיפגש עם לקוחותיהם ולראות את מסמכי התביעה

בית המשפט המחוזי בצ'אנג-אן מפברק שקרים כדי לרדוף את גב' צ'יו לי-יינג

עיוות של החוק: שוטרים מחכים ליד אולם המשפט ועוצרים מתרגלי פאלון גונג ואת פרקליטי ההגנה ומכים פרקליט

שופט מדאן-דונג הורה לגרור החוצה מבית המשפט עורכי דין שהגנו על מתרגלי פאלון גונג

שופט בערכאת ביניים מתעלם מהחוק בערעורו של מתרגל הפאלון גונג ג'ואו יו-באו

בני זוג ובתם מובאים לשימוע ללא עילה חוקית - השופטים מודים שהם מפלילים מתרגלי פאלון גונג על פי הוראות המפלגה

בית המשפט של שואנג-צ'נג גזר על מתרגלת הפאלון גונג טיאן שיאו-פינג 14 שנות מאסר ללא עילה חוקית

נשיא בית הדין הפלילי במחוז הווי-נינג עושה שימוש לרעה בחוק ומפליל חפים מפשע

טיעוני הגנה המבוססים על החוק נגעו בלב הנוכחים במשפטם הבלתי-חוקי של מתרגלי פאלון גונג

מעשיו הרעים של השופט המחוזי שו טיאן-פנג מיקמו אותו ברשימת מבצעי פשעים נגד האנושות של WOIPFG

רשויות המשפט קיימו דיון משפטי בגניבה למתרגלי פאלון גונג מבלי ליידע את משפחותיהם

ערכאות החוק והמשפט מתעלמים מעתירות של אסירי מצפון הכלואים ללא עילה חוקית

משפט בלתי חוקי לשלושה מתרגלי פאלון גונג; איומים על בני המשפחה שנכחו בדיון וסילוקם

הוועדה הפוליטית - משפטית בסין מבצעת פשעים נגד האנושות – גזרי דין ל -7 מתרגלי פאלון גונג

שופט ראשי בבית דין פלילי מכשיל עורך-דין של מתרגל פאלון גונג בכוונה

בית משפט ניהל שימוע חשאי וגזר 4 שנות מאסר על מתרגל הפאלון גונג ליו יו-האי

עורך דינו של מר באי ג'י-דא שנשפט באופן בלתי חוקי: "תרגול פאלון גונג אינו פשע"