(Minghui.org)

הגב' ליו ג'ון-מאו היא מורה בת 45 בבית ספר יסודי. אחרי שהייתה כלואה כבר ארבע שנים בעבר ללא עילה חוקית רק משום שלא הסכימה לוותר על אמונתה בפאלון גונג, הגב' ליו ג'ון-מאו קיבלה עכשיו עונש מאסר כבד, שוב ללא עילה חוקית, כדי לרדוף אותה בעינויים ולשבור את רוחה.

אחרי שהשתחררה ב-2005 מארבע שנות המאסר, היא אולצה לעזוב את משרתה. מאז היא עשתה עבודות מזדמנות כדי להתפרנס. המשטרה כל הזמן הטרידה אותה ואיימה עליה בביתה, כך שהיא נאלצה לעזוב את ביתה כדי להימנע מלהיעצר שוב.

היא הצליחה למצוא עבודה בבית חרושת, אולם היא ושני מתרגלי פאלון גונג נוספים נעצרו על ידי שוטרים ב-12 באפריל 2012. מבלי להתבסס על החוק הסיני המתיר אמונה שבלב, נגזרו עליה 10 שנות מאסר, וערעורה נדחה על גזר הדין.

כיום גזרי הדין המושתים על המתרגלים הם ארוכים ביותר. מתרגלי הפאלון גונג הם אנשים טובים החיים לפי עקרונות של אמת, חמלה וסובלנות. הסיבה שעוצרים אותם היא כדי לענותם ולשבור את רוחם, כדי להביאם לכך שיחתמו על כתב ויתור על אמונתם.