(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג רבים נעצרו ללא עילה חוקית ב-2 במאי 2013 על ידי משטרת העיר צ'ינג-דאו. המעצרים נעשו בהוראת הוועדה הפוליטית-משפטית ושל "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין").

כ-100 שוטרים כיתרו את ביתו של המתרגל מר יאנג בכפר נו-גו (הנקרא עכשיו "קהילת דונג-שאן") ועצרו אותו, רבים מבני משפחתו, וארבעה מתרגלי פאלון גונג נוספים שהיו בבית.

שמות של חלק מהמתרגלים שנעצרו מפורטים במאמר באנגלית, שם גם מופיעים שמות מבצעי הפשעים האלו ומספרי הטלפון שלהם.

על רדיפת הפאלון גונג : שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין