(Minghui.org)

סון יו-צ'אנג, חקלאי בן 70, נעצר ללא עילה חוקית משום שהוא מתרגל את השיטה הרוחנית פאלון דאפא (פאלו גונג). "משרד 610" של מחוז צאנג והוועדה הפוליטית-משפטית הורו לבית המשפט של המחוז לשפוט אותו בחשאי ב-7 במאי.

בית המשפט לא הודיע למשפחתו של מר סון על הדיון, לא אפשר לו לשכור סניגור, ולא הודיע על הזמן והמקום של המשפט. סוכנים של המפלגה הקומוניסטית הסינית ושוטרים הוזמנו לשמור סביב בית המשפט ביום הדיון. המשפט היה רק עניין של פורמליות ולקח 20 דקות. מר סון נידון לשלוש שנות מאסר. בהחלטה צוין כי זה משפט "ציבורי", אבל למעשה לא נכחו במשפט אזרחים וגם לא בני משפחה. בית המשפט שמר על חשאיות מפני הציבור, והודיע רק למערכת המשפטית של המפלגה הקומוניסטית הסינית.

שני שופטים הלכו למרכז המעצר למסור למר סון את מסמך ההחלטה והוא אמר להם שהוא מעוניין לערער עליה. הם אמרו שהם יכתבו עבורו את מסמך הערעור, אולם ב-14 במאי, כשסניגורו של מר סון שאל את פקידי בית המשפט האם אכן נכתב מכתב כזה לגבי מר סון, נאמר לו שלא. היה ברור שהיה ניסיון לגרום למר סון להחמיץ את המועד הסופי לערעור.

סניגורו של מר סון הלך לבית המשפט ב-13 במאי לבחון את המסמכים, אך לא אפשרו לא להיכנס. כשהסניגור ביקש לקרוא לשופט, אמרו לו שהשופט איננו, וכשהוא ביקש שיקראו לכל איש סגל אחר שיכניס אותו פנימה, איש הסגל שהגיע אמר לו שזה לא בסמכותו. כך נאלץ עורך הדין לחזור למלונו כלעומת שבא. אחר הצהריים הוא שוב חזר לבית המשפ ושוב לא נתנו לו להיכנס.

ב-14 במאי עורך הדין שוב הגיע לבית המשפט כדי למסור את מסמכי הערעור, אבל השומר שוב לא נתן לו להיכנס. אחרי שעורך דין התקשר הגיעו שני פקידי בית המשפט לחדר השומר ותחקרו את עורך הדין. הם רשמו את התחקיר וביקשו שעורך הדין יחתום עליו, אך הוא סירב לבקשה הלא חוקית הזאת והגיש להם את מכתב הערעור שהם קיבלו באי רצון.

ב-27 במאי הלך עורך הדין שוב לבית המשפט כדי לבחון את מצב התיק. השופט לי לי ביקש ממנו לספק מכתב הבטחה ממר סון שהוא אינו מתרגל פאלון גונג, וללא זאת השופט לא הסכים לאפשר לעורך הדין לבחון את מסמכי התיק. דרישת השופט כמובן איננה כלל חוקית על פי החוק הסיני.

מר סון הוא חקלאי ישר דרך שלא עבר על החוק בכלל ולא הזיק לאיש, והוא נעצר רק משום שהוא מתרגל של פאלון גונג שדיבר בגלוי עם אנשים על הפאלון גונג. אנשים בכפרו זעמו על מעצרו וחתמו על עצומה לשחרורו. עד יום המשפט נאספו יותר מ-2,500 חתימות, וזה איננו טריוויאלי כלל במדינה הנשלטת על ידי משטר האוכף טרור על אלו שאינם מקבלים את הקו שלו.

שמות המעורבים ברדיפה הזאת ומספרי הטלפון שלהם מפורטים בגרסה באנגלית.