(Minghui.org)

לאחרונה קיבלתי מדפסת משומשת שלא נעשה בה שימוש מעל שנה כיוון שרציתי להתחיל להדפיס חומרי הבהרת האמת בביתי. המדפסת נראית עדיין כחדשה אך היא שבורה. תכננתי לתקן אותה ולעשות בה שימוש מחדש.

קודם כל יצרתי קשר עם אדריאן (שם בדוי). היא בת 63. היא מסתובבת בכל העיר בקטנוע שלה. מכיוון שאדריאן הדפיסה חומרי הבהרת אמת בביתה, אני מאמינה שזה מה שגרם לה לפתח מעט כישורים באיתור וטיפול בתקלות. אדריאן בדקה את המדפסת והחליטה שאנחנו צריכות להזמין את בברלי (שם בדוי) לעזרה. לכן יצאה והביאה את בברלי על הקטנוע שלה. בברלי מבוגרת אף יותר מאדריאן. היא בת 74. הן התחילו לעבוד מיד. הן פירקו את המדפסת לחלקים וניקו אותם ביסודיות. אני רק עבדתי בתור "סו שף" (מנהל משנה) כדי לספק להן את כל מה שהן היו  זקוקות לו.

כזמן שהתבוננתי בשתי הנשים המבוגרות האלו עובדות, הדבר נגע מאוד לליבי. אדריאן ובברלי למדו רק בבית הספר היסודי. בעלי התבונן בהן יחד איתי. אמרתי לו: "בדרך כלל, אנשים צעירים בלבד עוסקים בבעיות טכניות. כיצד זה ששתי הנשים הקשישות האלו מסוגלות לבצע עבודה טכנית כזאת? זה מכיוון שהן מתרגלות פאלון גונג." בעלי חייך והנהן: "זה מדהים."

הן עיינו במדריך למשתמש בעודן  מאתרות את התקלות. בזמן שבברלי קראה את המדריך לתקלות מצדו האחד, אדריאן קראה אותו מצדו השני כשהתוכן כתוב במהופך. יש לי ראיה טובה, לכן יכולתי לקרוא את צד המדריך שבברלי קראה, אך לא יכולתי לקרוא את התווים הסיניים ההפוכים כפי שאדריאן קראה. היא אפילו לא הגיעה לחטיבת הביניים (בבית הספר, המת'), אולם היא יכלה לקרוא בצורה רהוטה וזורמת, כל תו כשהוא הפוך. לא יכולתי להתמיד עם הקצב שלה. זה "חיסל" אותי לגמרי.

לאחר מכן, הסתכלתי וראיתי כיצד הן מרכיבות את המדפסת. בחיים לא ראיתי דבר כזה – שתי נשים קשישות מתקנות מדפסת. באביב של צפון מזרח סין היה עדיין קריר, אך כשהתבוננתי בהן עובדות, חשתי בחום מרוב ההתרגשות.

ייתכן שיש אינספור סיפורים מעניינים בין מתרגלי הפאלון גונג, אך הייתי רוצה לשתף בסיפור הזה ש הביא לי השראה. זה מראה שפאלון גונג מרומם את המתרגלים בה ממצב רגיל למצב יוצא מן הכלל. כולנו נותנים את המיטב כדי להציל אנשים מהשקרים המשמיצים שהמשטר הקומוניסטי הסיני מפיץ אודות הפאלון גונג.