(Minghui.org)

במטרה לעזור למתרגלי פאלון גונג בסין, מתרגלים מחוץ לסין אספו במאמץ רב ראיות בהקף נרחב לגבי הפשעים שהמשטר מבצע בקצירת איבריהם של מתרגלי פאלון גונג בעודם חיים. זה משך את תשומת לב העולם, מה שהכי מפחיד את המפלגה הקומוניסטית הסינית.

כמתרגלי פאלון גונג בסין זו חובתנו לחשוף את הרוע הזה, אבל יש מתרגלים, ואני בכללם, שלא עשו זאת עדיין. עלינו לעזור למתרגלים מחוץ לסין ולספק מידע מנסיוננו האישי לאתר האינטרנט מינג-הוויי.

להלן אספר מה שהייתי עדה לו באופן אישי:

ב-2007 נעצרתי בניגוד לחוק ונכלאתי במחנה עבודה בכפייה בפרובינציית שאאן-שי. החל מאמצע אותה שנה מחנה העבודה בכפייה אילץ מתרגלי פאלון גונג לעבור "בדיקות" דם לעתים קרובות. הם אמרו שהם "מודאגים בקשר לבריאותם של מתרגלי הפאלון גונג". הם לקחו מאתנו כמויות גדולות של דם כל שלושה חודשים או אפילו בתדירות גבוהה יותר. באותה תקופה כבר ידעתי שהם הכינו את הקרקע לקצירה של איברים ממתרגלים חיים. הייתי קצת מפוחדת.

מתרגלי פאלון גונג במחנה העבודה בכפייה היו מבודדים זה מזה. אנשים מחוץ למחנה לא ידעו מה מתרחש בתוך המחנה.

לא מזמן קרוב שלי העובד בביטחון הציבורי ולא תמך בפאלון גונג בעבר, אמר לי: "את יודעת שהם לקחו איברים חיים מהעמיתים שלך ומכרו אותם לזרים? ראיתי ריאיונות באינטרנט. זה נכון". שאלתי אותו איך הוא השיג את המידע והוא סיפר שהוא הצליח לקרוא את זה ב"חלון" הצר שבו מנוע החיפוש הסיני "באידו" הסיר למשך מספר שעות את החסימה על "נושאים רגישים".

בעלה של חברה שלי הוא פקיד רם דרג. הוא מאמין שהפאלון גונג הוא טוב, אבל איננו רוצה לפרוש מהמפלגה. שאלתי אותו: "מה תעשה כשיתברר שההאשמות בדבר קצירת האיברים ממתרגלים חיים יוכחו כנכונות? [הערה: הכוונה שיוכחו לאזרחים בתוך סין, משום שמחוץ לסין הראיות נגישות]. הוא אמר: ברגע שזה יקרה אני מיד אפרוש מהמפלגה".

עכשיו אנשים יותר מודעים לנושא. הרגע שבו האמת תהיה ברורה בסין, יהיה הרגע שבו המפלגה הקומוניסטית הסינית תתאדה.

תודה למתרגלים העמיתים מעבר לים. עבודתכם הקשה צמצמה את הרדיפה של המשטר נגדנו.