(Minghui.org)

מתרגלי הפאלון גונג מספרים ברחבי העולם את האמת על הפאלון גונג ועל הרדיפה נגד מתרגלי השיטה בסין הנמשכת כבר 14 שנה. הם עושים זאת בתערוכות אמנות, בירידי בריאות ובמגוון אירועים ציבוריים אחרים.

תמונה: מתרגלי פאלון דאפא באוקראינה משתתפים בחגיגות יום העיר

תמונה: המבקרים בפסטיבל יריד אמנויות לומדים את שיטת הפאלון דאפא

תמונה: אזרחים חותמים על עצומה המגנה את המפלגה הקומוניסטית הסינית הקוצרת איברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים

תמונה: ראש עיריית טאדקסטר סטיב קוב מבקר בתערוכת האמנות "ג'ן שן רן"

 

תמונה: תלמידי בית-ספר יסודי לומדים את תרגילי השיטה

 

תמונה: מתרגלים מדגימים את תרגילי השיטה ומבהירים את האמת בפסטיבל אסיה

 

תמונה: מתרגלים מלמדים את השיטה בפני מורים ותלמידים

תמונה: עוברים ושבים חותמים על עצומה להפסקת הרדיפה של הפאלון גונג בסין