(Minghui.org)

ב-2 במאי 2013 עצרו שוטרים את מתרגלת הפאלון גונג גב' לו שואה-צין באופן לא חוקי. ארבעה ימים לאחר מכן קיבלה משפחתה הודעה מהמשטרה המחוזית בסי-פאנג שבשאן-דונג האומרת שגב' לו מוחזקת במרכז המעצרים מס' 3 בצ'ינג-דאו. המשפחה שכרה מיד עורך דין לייצג אותה אך כשהוא הגיע להיפגש עם לקוחתו הוא גורש מהמקום.

תמונה: גב' שואה-צ'ין עם משפחתה

ב-4 ביוני ראו בני משפחתה של גב' לו בחדשות הטלוויזיה כתבה שמכפישה אותה. הם הבחינו גם שאינה נמצאת במצב פיזי טוב. נודע להם שסבלה ממחלת לב, זיהום כלייתי ודלקת בכיס המרה, גידול בדרכי השתן ופקקת ורידים. ב-2008 ו-2009 היא הייתה במצב קריטי כתוצאה מעינויים שעברה. לפיכך משפחתה דואגת מאוד לבריאותה ולחייה.

בחודשים ינואר ופברואר 2008 עברה גב' לו עינויים בתחנת משטרת ליאו-יואן שבצפון צ'ינג-דאו. השוטרים הכו אותה ומנעו ממנה שינה במשך 9 ימים. היא אבדה אז את הכרתה פעמים רבות. ביום השני השלישי והרביעי אחד השוטרים רמס את רגלה, בעט בין רגליה ובבטנה, הכה בראשה, בעיניה וברקותיה, הטיח מכשיר טלפון בראשה, תפס בשערה והרים אותה שוב ושוב למעלה ואז זרק אותה על הרצפה. הוא אמר לה שבבדיקות התגלתה אצלה מחלת לב ולחץ דם גבוה כך שתמיד יוכל להצדיק את המכות ולומר שמתה ממחלות.

ב-15 במאי 2013 שלחו בני משפחתה של גב' לו מכתבים לעתור למענה לבכירים בכל הדרגים בעיר צ'ינג-דאו, למשטרה, לתביעה למחלקות השונות ברשות הפרובינציאלית, למשרד הביטחון הציבורי, לוועדת הפיקוח והמשמעת ולוועדה למשפט ופוליטיקה. המשפחה חיכתה לתגובה כלשהי.

ב-7 ביוני 2013 הגיעו בני משפחתה של גב' לו מוקדם בבוקר למשטרה לברר בעניינה. לאחר המתנה של שעה נאמר להם שהשוטרים והסוהרים הממונים על התיק שלה נמצאים בחופשה. בני המשפחה פנו למשטרת סי-פאנג בציג-דאו וראו שם את שני השוטרים בבגדים אזרחיים. הם ניסו לברר מדוע אסרו על עורך הדין לראות את גב' לו.

אחד השוטרים אמר להם שאסור לגב' לו להיפגש עם עורך דינה מפני שהיא הואשמה בפשע של "גרימת נזק לביטחון המדינה". לאחר שציינו בפני שני השוטרים שמונו על עניינה של גב' לו, שהיא חולה במצב קריטי, הראו להם אבחון למחלתה ואמרו שהם רק רוצים לוודא שהיא בסדר, אמרו השניים שהיא בסדר גמור: "אנחנו אחראיים אם תהיה בעיה כלשהי". "אנחנו נודיע לכם אם תהיה איזו בעיה". הם אמרו שיעבירו את המידע על מחלתה לממונים עליהם ויחזרו עם תשובה.

כשפנו למשרד התביעה במרכז המעצרים באותו יום, אף אחד לא נמצא שם ושלחו אותם למשרד התביעה בצ'ינג-דאו.

בני המשפחה נסעו לשם אך כשהשומר צלצל למשרד המנהל אף אחד לא ענה לטלפון.

לקריאה על רדיפת הפאלון גונג בסין כבר 14 שנה: "שוב הגיע וחלף 20 ביולי – הסבר קצר על הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין"