(Minghui.org)

מתרגלים בצ'ינג-דאו הצטלמו בתנוחות הממחישות את העינויים שעברו מתרגלי פאלון גונג במחנות עבודה ובבתי כלא סיניים, במטרה לחשוף עינויים אלה. בתגובה, ב-2 במאי 2013, עצר "משרד 610" בצ'ינג-דאו מספר רב של מתרגלי פאלון גונג והאשים אותם ב"הדלפת סודות מדינה".

המתרגלים גב' לו שוה-צ'ין, גב' קואי לו-נינג , מר יאנג נאי-ג'יאן, גב' ליו שיו-ג'ן, מר לי האו ואחרים נעצרו. משפחתה של גב' לו שכרה עורך דין עבורה, אבל עורך דינה לא הורשה לראות אותה. אותו דבר קרה עם עורכי דין שנשכרו עבור המתרגלים האחרים. התירוץ לכך היה שהמתרגלים כביכול "הדליפו סודות מדינה".

משפחתה של גב' לו קיבלה הודעה על מעצרה מתחנת המשטרה רק ב-9 ביוני, וסעיף המעצר צוין כ"שימוש באמצעות ארגון כפירה כדי לערער את יישומו של החוק". באותו יום קיבלו גם בני משפחה של  שני מתרגלים אחרים הודעה באותו נוסח.

בבוקר ה-14 ביוני בני משפחתה של גב' לו הלכו לתחנת המשטרה לברר מהי העילה החוקית למניעת פגישה של עורך דינם עם גב' לו. הקצין וואנג אמר שלא יורשה אף ביקור כי גב' לו נעצרה על "הדלפת סודות מדינה וניסיון להפיל את הממשלה". משפחתה של גב' לו השיבה כי בצו המעצר נאמר כי גב' לו הואשמה ב"שימוש באמצעות ארגון כפירה כדי לערער את יישומו של החוק" ולא בסעיף שהוא מציין, ובהתאם להליכים משפטיים יש לאשר ביקורים. וואנג השיב כי ניתן לשנות האשמה ונדרשת לכך חתימה אחת בלבד, והורה מיידית לאחד השוטרים לבצע את השינוי. בני משפחתה של גב' לו שאלו אותו: "איך אתה מאשים ומבצע מעצרים של אזרחים מן השורה לפי רצונך החופשי?" וואנג השיב, "אנחנו יכולים לחזור להאשמה המקורית, אתם רק צריכים לחתום עליה". צווי המעצר של מר ליו שיו-ג'נג ושל מר יאנג נאי-ג'יאן שונו אף הם לאשמה של "ניסיון להפיל את הממשלה" ב-14 ביוני. המשטרה הפחידה את אחיה של הגב' ליו כדי שיחתום על הצו.

שמות, פרטי זיהוי ומספרי הטלפון של המעורבים בהוצאת צווי המעצר הבלתי חוקיים מפורטים במאמר בשפה האנגלית.