(Minghui.org)

ארהו הוא כלי קשת סיני עתיק בעל שני מיתרים. היצירה "פרח לוטוס מדמם" שנכתבה לכלי זה נוצרה בהשראה של פשע נגד אנושות המתרחש בימים אלה ממש בסין, ונמשך כבר 14 שנה. אנשים המאמינים בפאלון גונג , אנשים טובים, בריאים בגופם ובנפשם ומלאי חיים הפכו למטרה לקצירת איבריהם בעודם בחיים , כחלק מתעשיית ההשתלות המקברית של המשטר בסין. היצירה היא מחאה של מוסיקאית סינית כנגד הזוועות, וקריאה לעזור להפסיק אותן.

פרח הלוטוס המוזכר בשם היצירה מוכר במזרח כסמל לטוהר שאינו נפגם ולרוך נשי ואימהי. היצירה מספרת סיפור אמיתי שנחשף בשנת 2009 על ידי איש ביטחון שחזה במו עיניו כיצד שני מנתחים צבאיים קוצרים את לבה ואת כליותיה של מתרגלת פאלון גונג בשנת 2002. מתרגלת זו נעצרה בשל אמונתה בפאלון גונג. היא הייתה מורה במקצועה, רעיה מסורה ואם לבן בגיל 12. בהיותה במעצר אנסו אותה שוטרים והתעללו בה מינית. הם המשיכו לענות ולחשמל אותה באלות חשמליות בחקירה שארכה שבעה ימים. אז לקחו אותה לקומה החמישית של בית החולים הצבאי הכללי בעיר שן-יאנג ובו קצרו את איבריה. המנתח חתך את בית-החזה שלה ללא כל הרדמה, בעודה בהכרה מלאה ובערות מוחלטת. כשהמנתח ניתק את עורקי הלב היא מתה. המילים האחרונות שלה היו "הפאלון גונג הוא טוב".

לשמיעת היצירה יש להיכנס ל: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/5/140869.html וללחוץ על המשולש בריבוע השחור.