(Minghui.org)

חמישה מתרגלים של פאלון גונג נעצרו ללא עילה חוקית בעיר דא-אן שבפרובינציית ג'י-לין. ארבעה מהם: ואנג יאן, ג'ואו יו-פאנג, ג'י הוויי ו-שיאו יואה – עדיין עצורים במרכז המעצר של דא-אן. משפחותיהם מודאגות מאוד באשר לשלומם במעצר.

מאז שהמשטר הקומוניסטי הסיני החל לרדוף את הפאלון גונג ב-1999, מתרגלי פאלון גונג רבים מפרובינציית ג'י-לין סבלו רבות מידי המשטרה והסוכנויות השונות. שתי מתרגלות ומתרגל אחד מהעיר דא-אן עונו עד מוות: הגב' ג'יאנג שו-לאן, הגב' שא נאי-יי, ומר פאן יי-צ'אנג.

אכזריות חסרת גבול של רשויות החוק הביאה לשלושה מקרי מוות אלימים במעצר של תושבי העיר דא-אן

הגב' ג'יאנג הוחזקה במרכז המעצר בדא-אן, ולאחר שתקופת המעצר שלה הסתיימה, הוסיפו לה עוד שישה חודשים. הן המעצר והן ההארכה היו על בסיס לא חוקי. היא שבתה רעב למחות על כך, והמנהל עם הסוהרים ביצעו בה עינוי "הלעטה בכפייה" באופן אכזרי, כשהם מכניסים לקיבתה תמיסה מלח מרוכזת ביותר.

שניים מהם החזיקו את ראשה בכוח, אחד דרך על כפות רגליה בכוח, ואז השתמשו במקל לפתוח את פיה כשהם מרופפים ארבע משיניה וגורמים לדימום לפרוץ החוצה. מנהל המתקן שפך לתוך פיה שהוחזק פעור תמיסת מלח מרוכזת ולא פסק עד שגופה דמם. ברגע שהסוהרים הבינו את מצבה הם מיהרו החוצה מהתא. כתוצאה מההתעללות היו שני חורים בלחיים שלה, וחלק מהלסת העליונה שלה נחשף. לבית החולים הביאו אותה רק שלושה ימים לאחר מכן – אחרי שכבר לא היה לה דופק בכלל. ואז הכריזו עליה כמתה.

הגב' שא נעצרה ללא עילה חוקית והובאה למשרד הביטחון הלאומי בעיר דא-אן. שלושה אנשי המשרד הסיתו שוטרים לענות אותה. כשבני משפחתה הגיעו למחרת היום למשרד הביטחון הלאומי, השוטרים טענו שהגב' שא קפצה מהחלון ומתה. הם נתנו למשפחה 200,000 יואן כדי לסגור את הנושא ושרפו את גופתה.

מר פאן היה מנהל בחברה למזון ויינות בדא-אן. עמיתיו, שכניו וחבריו כולם שיבחו אותו. אבל יותר מעשרה שוטרים התקיפו אותו באלימות ברחוב בבוקר ה-15 במארס 2009. הם עצרו אותו והביאו אותו למרכז המעצר של דא-אן. הוא מת במעצר מעינויים בסביבות ה-20 ביולי 2009. גופתו נשרפה יומיים מאוחר יותר, כששוטרים במדים ולא במדים, וסוכני "משרד 610" חוסמים את האזור.

שמות המעורבים בפשעים אלו מפורטים עם מספרי הטלפון שלהם בגרסה באנגלית.