(Minghui.org)

הנבאחו הם שבט אינדיאני המונה 300,048 איש ומוכר על ידי הרשויות בדרום מערב ארה"ב.

בשנת 2002 בביקורי אצל האינדיאנים בארה"ב פגשתי בן שבט נבאחו באריזונה שסיפר לי כיצד למד לתרגל פאלון דאפא באמצעות האינטרנט.

במשך השנים שמרנו על קשר והוא ממשיך להציג את השיעורים לעמו.

ב-2010 חזרתי שוב עם מתרגל נוסף לאריזונה. התארחנו אצל אחת ממשפחות הנבאחו שלמדו פאלון דאפא מאותו מתרגל. החבר שלי בן שבט הנבאחו נסע בכל אריזונה ללמד את הפאלון דאפא. אחת ממטרות הטיול שלנו הייתה לפגשו ולהציג את השיטה בפני בתי ספר ומורים בשמורת הנבאחו.

מתרגלים את התרגיל החמישי בווייט מסה, אריזונה

המשפחה, אצלה שהינו קיבלה אותנו בחמימות ומיד נוכחנו לראות שאנשים רבים באים לבקר אותנו, מה שאפשר לנו לספר להם עוד על הדאפא.

בבתי הספר הצגנו את סיפורם של ילדים הסובלים מהרדיפה של המשטר בסין ואת "פרויקט עלי כותרת השלום" העוסק בסיפורה של הילדה פא דו. לאחר מכן למדנו לקפל פרחי לוטוס מנייר. אנו אומרים בבתי הספר שבכל פעם שאנו מכינים פרח אנו חושבים על הילדים של מתרגלי פאלון דאפא נרדפים שסובלים בסין. אנו גם אומרים שזה יכול להביא לשינוי, לשים קץ לחוסר הצדק.

 ילדי בית ספר מחזיקים בידיהם פרחי לוטוס

מיהו שבט הנבאחו?

שבט הנבאחו או דינֶה, כפי שהם מכנים את עצמם הוא השבט האינדיאני הגדול ביותר בצפון אמריקה. אבותיהם הקדמונים גרו בקנדה ובאלסקה.

בני השבט ידעו כיצד לשתול תירס, שעועית  ומלונים. הבתים בהם גרו היו עשויים מעמודי עץ, קליפות עץ ובוץ ונקראו הוגאנס.

בנכס בו שהינו היו 3 הוגנים שם גרו זקני המשפחה. כיום גרים בני שבט הנבאחו  בדרך כלל בבתים רגילים. אחת הסבתות הראתה לנו כיצד להכין תירס כחול מעוך וסיפרה שאצל הנבאחו בישול מזון היא אמנות.

התנסויות חיוביות אחרי לימוד הפאלון דאפא

החברים החדשים שלנו שיתפו עימנו מההתנסויות שלהם מאז החלו לתרגל פאלון גונג.

אלרוי תיאר כיצד עזרה לו השיטה באיזון חיי היום יום.

סוזי סיפרה שהיו לה כאבים רבים אבל אחרי שתרגלה הייתה לה יותר אנרגיה. כמו כן היא מסתמכת על עקרונות הדאפא אמת-חמלה-סובלנות.

מוריסה, בתה של סוזי סיפרה שאחרי שתרגלה את התרגילים היא הרגישה שמטען כבד משקל הוסר ממנה והייתה לה היכולת להתרכז במשך היום.