(Minghui.org)

ב-20 ביולי 2012 יום השנה ה-14 להתנגדות השקטה של מתרגלי פאלון גונג פרסם ה-WOIPFG את אוסף הדוחות הראשון שלו על הרדיפה.לדברי דובר ה-WOIPFG וואנג ג'י-יואן, האוסף מכיל כמות רבה של ראיות שנאספו בעשר השנים האחרונות, המתארות את השימוש שעושה המשטר הקומוניסטי בסין בכל משאבי המדינה ליישום רדיפה שיטתית, ורצח-עם של הפאלון גונג. האוסף משקף לא רק את חומרת הרדיפה עצמה אלא גם חושף את ההשפעה המשמעותית של הרדיפה על שאר העולם.

באוסף 21 חוברות הכוללות 203 דוחות הכוללים יותר מ-4.200 קטעי ראיות. חוקרים מצפון אמריקה, אירופה, אוסטרליה, אסיה וסין עצמה סיכנו את חייהם כדי לאסוף את הראיות האלה ממקור ראשון.

ה-WOIPFG נוסד בניו יורק ב-20 בינואר 2003 במטרה לחקור את פשעיהם של אנשים פרטיים, ארגונים ומוסדות ברדיפת הפאלון גונג ולהביא אותם לדין.

הלוגו של WOIPFG

אוסף הדוחות מכסה היבטים רבים של הרדיפה ובכלל זה שיטות שונות בהן משתמש המשטר הקומוניסטי לרדוף את הפאלון גונג כמו:

הקמת "משרד 610" שלילת צלם אנוש ממתרגלי השיטה באמצעות תעמולה מסיתה ומכפישה כמו בדוגמה של: עלילת "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן" עינויים בלתי אנושיים במחנות עבודה בכפייה ובמרכזי מעצרים קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים

וואנג ג'י-יואן הסביר שלמרות שעברו 14 שנים מאז השיק המשטר הקומוניסטי את הרדיפה, חומרת התוצאות ועוצמתן עדיין אינן ידועות לאנשים רבים ברחבי העולם. עם פרסום האוסף הזה, הוא מקווה שעוד ועוד אנשים יוכלו להבין את טבעה של הרדיפה ולנקוט עמדה כדי לעצור אותה.

כמו כן אמר וואנג שהאוסף יישלח לממשלות שונות, לארגוני זכויות אדם ולגופי תקשורת