(Minghui.org)

על השלט התלוי מחוץ למחנה העבודה בכפייה לנשים בצ'ונג-צ'ינג כתוב כיום: "מרכז שיקום לסמים בבידוד כפוי". אולם במרכז הזה מענים מתרגלות פאלון גונג שלא עברו על החוק, וכלואות בו שלא כחוק רק משום אמונתן, בהוראת המשטר הקומוניסטי הרודף את מתרגלי הפאלון גונג.

גב' יואה צ'ון-הואה ממחוז שאפינג-בא סירבה להישמע להוראות הסוהרים שדרשו ממנה להכפיש את הפאלון דאפא. הסוהרים הורו לאסירות פליליות להפשיט אותה עירומה, לקשור אותה, להכות ולבעוט בה ולאחר מכן להשתמש במברשת שיניים עם זיפים קשים לעינוי בתוך הואגינה. השנה סירבה גב' יואה למלא את ה"משימה" שהוטלה עליה והסוהרים האריכו את תקופת העונש שלה ב-4 ימים. במשך חודש ימים הם עינו אותה באמצעות מה שנקרא "אימון מתקן".

גב' וואנג יא ממחוז יו-ג'ונג עונתה במשך זמן ארוך. היא הוכתה עד שאיבדה את הכרתה.

גב' ג'אנג ג'י-פן סירבה להכפיש את הפאלון דאפא והושמה בבידוד במשך מספר ימים בעונת החורף. הפשיטו אותה עירומה וקשרו אותה למסגרת המיטה בזמן שאסירות שפכו עליה מים קרים. אחת האסירות בעטה באיבר המין שלה שהתנפח כתוצאה מכך. לאחר מכן רמסו האסירות את רגליה והשתמשו בנייר דבק למרוט את שיער הערווה שלה. גב' ג'אנג נמצאת עדיין במאסר מבודד.

בביקורי בכירים או מפקחים במחנה מראה המחנה משתנה. שמיכות צבעוניות, מגבות, ספלים, כיורים, דליים ודברי נוחות נוספים מחליפים את הציוד הקיים. המחנה מקושט כמו אולם שינה בקולג' והסוהרים מתנהגים בנימוס. חדר האוכל נותן שירות של אורז וארוחות מזינות. האסירות מקבלות הוראות לומר שהארוחות מצוינות. אולם ברגע שהאורחים עוזבים הכול חוזר לקדמותו והסוהרים חוזרים להתנהגותם המושחתת.