(Minghui.org)

[הערת מערכת מינג-הווי בעברית: ללא הרף מתפרסמים באתר Minghui מאמרים המתעדים הפרה של כל סדרי החוק והמשפט בסין ביחס למתרגלי פאלון גונג. להלן סיפור מייצג]:

גב' וואנג גווי-לינג עובדת כאחות בבית החולים Linkou Forestry בעיירה גו-צ'נג. ב-13 במארס פשטו כוחות משטרה על ביתה בהיעדרה והחרימו 3 ספרי פאלון גונג. אך השוטרים לא מצאו את גב' וואנג עצמה שלא חזרה לביתה כדי לא להיעצר.

ב-15 במארס קרא לה מנהל בית החולים לחזור לעבודה והבטיח לערוב לשלומה. היא האמינה לו, אך ברגע שהגיעה לעבודה נעצרה. שני שוטרים הגיעו באותו יום לביתה ולקחו את רוב חפציה האישיים וכסף מזומן.

משרד התביעה בעיירה קשר קשר עם "משרד 610" לרדוף אותה. כשהתקבלה הודעה על השימוע בבית הדין שייערך ב-2 ביולי, שכרה המשפחה שני עורכי דין מבייג'ינג לייצג אותה. כמו כן שלחה המשפחה הזמנות לאנשים מקומיים לבוא להיות נוכחים במשפט.

תאריך השימוע בבית הדין שונה בחשאי

בבוקר האחד ביולי הגיעו עורכי דינה מלווים במשפחתה של גב' וואנג לבקרה במרכז המעצר בלין-קואו. מנהל מרכז המעצר סירב לאפשר זאת. עורכי הדין הזהירו שיש ללקוחתם הזכות לראות את עורכי הדין שלה: "זהו הליך בלתי חוקי למנוע ממנה את הזכות להתייעץ. זוהי הפרה בוטה של החוק", הם אמרו.

עורכי הדין הגישו תביעה נגד מנהל מרכז המעצרים במשרד התביעה של העיירה לין-קואו.

ממשרד התביעה נודע להם שמשפטה של גב' וואנג כבר נערך והסתיים. אף אחד לא יידע את עורכי הדין והמשפחה בהקדמת התאריך. עורכי הדין טענו שזה שערורייתי שבית הדין נהג בניגוד למחויבויות המשפטיות החוקיות ליידע אותם ואת המשפחה בעניין. "בכך שמנע ממנה את הזכות להתייעץ עשה בית הדין שימוש לרעה בכוחו והמשפט אינו חוקי. לא משנה מהו פסק הדין, הוא אינו תקף".

כל אחר הצהריים של ה-1 ביולי המשיכו עורכי הדין להתדיין עם משרד התביעה.

מדוע אנשי "הביטחון הציבורי" אינם מפחדים להפר את החוק?

ב-2 ביולי הגיעו שוב עורכי הדין למרכז המעצרים אבל עדיין לא ניתן להם לראות את גב' וואנג, בטענה שעליהם להציג מסמכים ממחלקת ביטחון פנים ובית הדין המתירים להם לבקר אותה. אחד מעורכי הדין אמר שלא בית הדין ולא מחלקת ביטחון פנים יכולים למנוע מלקוח לראות את עורך הדין שלו. "זוהי זכות בסיסית ואיננו זקוקים למסמכים מאף אחד. איננו מתכוונים להשיג מסמכים אלה, אבל נתבע אתכם היות שאתם מונעים מאיתנו לבצע את חובותינו התקניות".

אחרי שעזבו את המקום, קיבלו עורכי הדין שיחת טלפון מאדם שלא הסכים להזדהות שדרש מהם להשיג את המסמכים מבית הדין. עורכי הדין פנו לבית הדין, שם נתקלו בטרטורים. תחילה ביקשו מהם לאמת את תעודות הזיהוי שלהם באמצעות בכירים בבית הדין. לאחר מכן החלו בחקירה טלפונית לגביהם במשרדם ובאגודת עורכי הדין בבייג'ינג. רק אחרי שווידאו שעורכי הדין נחשבים ליוצאים מן הכלל בתחומם, לא נותרה להם ברירה אלא להפגיש אותם עם הסגל המשפטי, שעדיין סירב לאפשר להם לראות את גב' וואנג.

ממחלקת ביטחון פנים הודיעו להם שאם המשטרה תסכים לכך אין להם התנגדות שיראו את לקוחתם. על אף כל זאת סירב סגל בית הדין לאפשר להם את הביקור ועורכי הדין הזהירו אותם שהם מפרים את החוק.

עורכי הדין אינם מכירים ב"משרד 610"

בהגיעם שוב למשרד התביעה כדי לתבוע את מנהל מרכז המעצרים, מנהל המחלקה התייחס לכך כבעיה סבוכה והביא את עורכי הדין למשרדו של סגן מנהל המשרד. אחרי שהקשיב לטיעוניהם הודיע סגן המנהל שאין ביכולתו לעזור להם ועליהם לפנות ל"משרד 610". עורכי הדין שאלו: "מהו "משרד 610"?, לא ידוע לנו על ארגון כזה במערכת המשפטית הסינית הנוכחית. איננו מתכוונים לחפש את "משרד 610" אנחנו מדברים איתך".

סגן מנהל משרד התביעה צלצל ל-"משרד 610" והודיע להם שעורכי הדין רוצים לראות את גב' וואנג. עורכי הדין שמעו ש"משרד 610" העביר את האחריות למשרד התביעה, אך עדיין סירבו לתת לעורכי הדין אישור לראות את גב' וואנג.

עורכי הדין הודיעו שיתבעו את הארגונים שהפרו את החוק במערכת המשפטית הגבוהה ביותר וזאת כדי לתמוך בכבוד החוק.