(Minghui.org)

מסמך נדיר, החושף עובדות על העינויים שעבר מתרגל הפאלון דאפא (פאלון גונג) מר הואו יאן-הואנג בכלא שן-יאנג עד שמת, נחשף לאחרונה לציבור. התיעוד חשף שמות של אנשים נוספים העוסקים ברדיפה ובעינויים של מתרגלי פאלון גונג, אנשים שמותיהם ומעשיהם לא היו ידועים לפני כן.

מר הואו יאן-הואנג

מר הואו יאן-הואנג עבד בחברת מתכת בלינג-יואן שבפרובינציית ליאו-נינג. ב-21 באוקטובר 2001 נעצר ללא עילה חוקית על ידי מחלקת הביטחון בחברה בה עבד, "משרד 610" ומשטרת העיר בשל אמונתו בפאלון גונג.

נגזרו עליו שלא כחוק 14 שנות מאסר בכלא. ביום בו הגיע לכלא שן יאנג – ב-27 באוגוסט 2002– הוא הוכה באכזריות על ידי אסיר בהוראתו של ג'יא קא. הוא נחבל חמורות בחוליות הצוואר והמותניים ולא קיבל כל טיפול רפואי, מה שגרם לגידול יתר של העצם. בתקופת מאסרו הוא עונה עד לנקודה שהתפתחו אצלו בעיות קשות בלב ושני מקרים של אירוע מוחי. משפחתו תבעה בתוקף את שחרורו לטיפול רפואי אך בקשתם נדחתה. ב-3 באפריל 2011 נפטר מר הואו כתוצאה מהעינויים והוא בן 50.

המסמך חושף שסגן מפקד הכלא הה יינג-ג'יה הוביל את הרדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג. מנהל מחלקת הנהלת הכלא ג'יא קה הסית אסירים להכות מתרגלים באכזריות על גבם ועל ראשיהם בצינורות גומי. מר הואו יידע את מפקח הכלא על כך, אך המפקח התחמק מליטול אחריות. הה יינג ג'יה התעקש שהמתרגלים יעברו "שינוי" ולא הרשה להם לעבור בדיקות רפואיות. למתרגלים הוצמדו אסירים שמונו לעקוב אחריהם כל הזמן ולכל מקום ולדווח לצוות הכלא.

לאחר מכן סגן מפקד הכלא וואנג שיאו-בו גם הוא הסית אסירים לרדוף מתרגלים ולא הרשה להם להשתמש בשירותים. מצבו של מר הואו התדרדר במהירות. גופו רעד, היו לו כאבים והוא איבד תחושה באיברים. הוא לא יכול היה לשכב, לשבת או לעמוד. הראייה והשמיעה שלו התדרדרו יותר ויותר. הוא לא הצליח לדבר בבירור והיה עליו לכתוב כדי לתקשר עם הסביבה.

על-פי המסמך, "צוות מהכלא העביר מכתב שכתב קרוב משפחה למר הואו אל מחלקת המשטרה של העיר לינג-יואן. כתוצאה מכך סחטה המשטרה מקרוב משפחה של מר הואו 20.000 יואן. בכלא ניסו לחסום הדלפות המידע החוצה בכל מחיר. בשלב מסוים כשמר הואו אושפז בבית החולים, דרש ממנו מפקד הכלא לחזור "מיוזמתו" כדי לעבוד, ואילץ אותו לחתום על הצהרה האומרת זאת.

ב-3 באפריל 2011 מת מר הואו כתוצאה מעינויים. בבדיקות שנערכו לו בבית החולים, הרופאים שיקרו ביחס למצבו ולא נתנו לו טיפול הולם. אך בשיחה ששמע בין הרופאים הוא הבין שמצבו קריטי. למעשה הוא הגיע לבית חולים במצב קריטי רק לאחר שמשפחתו התקשרה לכלא פעמים רבות ודרשה לטפל בו. אחרי שהייה קצרה החזירו אותו בכוח לכלא.

מר הואו עתר פעמים רבות ולא זכה לתגובה. משפחתו דרשה בתוקף את שחרורו, אולם מפקד הכלא אמר שיש שתי דרכים להשתחרר לטיפול רפואי, האחת היא לכתוב הצהרת ערבות בה הוא מוותר על הפאלון גונג והשנייה אם בית החולים יקבע שהוא במצב קריטי, מה שכאמור לא קרה.