(Minghui.org)

ב-18 ביולי 2013 התאספו אלפי מתרגלי פאלון גונג בקניון הלאומי שבין גבעת הקפיטול לבין אנדרטת וושינגטון, למשמרת נרות לזכר אלה שעונו למוות ברדיפת הפאלון גונג. האירוע היה חלק מפעילויות שהתקיימו בוושינגטון הבירה לציין 14 שנים לרדיפה האכזרית של הפאלון גונג על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני ולקרוא לסיום מיידי של הזוועה הזאת המתנהלת עד עצם היום הזה.

משמרת הנרות בוושינגטון הבירה לזכר חיים שאבדו ברדיפת הפאלון גונג