(Minghui.org)


גב' לי הוי-ג'ואן, בת 45, היא מתרגלת פאלון גונג המתגוררת בליי-יאנג שבפרובינציית הו-נאן. בעת שהייתה כלואה במחנה העבודה בכפייה לנשים, באי-מא-לונג, היא נפגעה מבחינה נפשית ולא התאוששה מכך.

בניסיון לאלץ את מתרגלי הפאלון גונג לוותר על אמונתם המשטר הסיני מענה אותם בשיטות שונות, שאחת מהן היא להוסיף כימיקלים רעילים למזונם. גב' לי היא אחת מהקורבנות לשיטת עינוי זו.

טרם שהחלה לתרגל פאלון גונג, חייה של גב' לי לא היו קלים. בילדותה, בעת המהפכה התרבותית, משפחתה סווגה כ"ימנית" וסבלה מצוקות רבות והשפלה מאחרים. היא נאלצה לעבוד עד אפיסת כוחות כדי שהמשפחה תתקיים. יותר מאוחר התגרשה כשבנה היה בן עשר, נכנסה לדיכאון ולא ראתה תקווה בחייה.

בשנת 2002 היא החלה לתרגל פאלון דאפא, לחיות על פי עקרונות השיטה אמת-חמלה-סובלנות וכך חזרה במהירות למיטבה. בחנות בה עבדה היא סיפרה לסובבים אותה וללקוחות על הפאלון גונג. בשנת 2005 "משרד 610" איים לעצור אותה והיא עזבה את הבית לעשרה ימים כדי שלא תיעצר.

בשנת 2008, היא נעצרה שלא כחוק לחודשיים בעת שחילקה עלוני מידע על הפאלון גונג. המשטרה גם סחטה ממנה כסף וגם סגרה את חנות הספרים שלה. היא פתחה דוכן למכירת ספרים ובחודש מאי 2009 נעצרה שוב, הפעם לשנה ונשלחה למחנה העבודה לנשים בבאי-מא-לונג.

במרץ 2010 כשבני משפחתה התבקשו להגיע למחנה העבודה ולקחת את גב' לי, הם ראו אישה שונה לגמרי ממה שהמשפחה הכירה. פניה היו חיוורות והתנהגותה הייתה לעיתים משונה, כאילו היא במצב פתאומי של פחד.

מאוחר יותר נודע למשפחה שאחרי שגב' לי צעקה בעת המעצר "פאלון דאפא הוא טוב", היא הוחזקה בודדה בתא צר שם השקו אותה ב"חלב". מיד אחרי שתיית המשקה היא הייתה מרגישה סחרחורת ובלבול נפשי.

אחרי שובה הביתה, גב' לי הייתה מסתובבת ברחובות ומרימה דברים מהקרקע כדי לאכול אותם. סוכני "משרד 610" המקומיים ניסו להאשים את הפאלון גונג במצבה וביקשו לצלמה לצורך התעמולה שלהם נגד הפאלון גונג. המשפחה סירבה וציינה כי מצבה של גב' לי נגרם בשל הרדיפה ממנה סבלה במחנה העבודה בכפייה והסמים שהוכנסו למזונה.

כשבני המשפחה הגישו בקשה לקצבה עבורה מהרשויות המקומיות, אלו סרבו בשל הלחץ של המשטר על רשויות המחוז. אם התגלה מתרגל פאלון גונג במחוז, כל הפקידים באזור המחוז היו מאבדים את השכר ואת הבונוסים שלהם.

בנה של גב' לי, תלמיד מצטיין, לא המשיך את לימודיו בבית הספר אחרי שהיא נשלחה למחנה העבודה ובקושי הצליח לקיים את עצמו.

פרטים על הרודפים הקשורים לפרשה בכתבה בשפה האנגלית.