(Minghui.org)

בית המשפט המחוזי וואן-גואה בפושון שבפרובינציית ליאו-נינג, ערך דיון משפטי למתרגלי פאלון גונג, ג'אנג דיאן, סאן היי-פנג, מו גוו-דונג, וואנג יו-מיי ווואנג גווי-הואה ביולי 2013.

משפחתה של גב, ג'אנג שכרה עורך דין כדי להגן עליה. במהלך הדיון המשפטי ב-9 ביולי 2013 אמר השופט לעורך הדין, "אל תדון אתי בחוק". עוה"ד הגיב בהפתעה, "על מה עליי לדון אם לא על החוק? האם עלי לספר בדיחות"?

שופטים רבים בכל רחבי סין הצהירו דברים דומים במשך ארבע עשר השנים האחרונות שבהן נמשכת הרדיפה של המשטר נגד הפאלון גונג. רשימת ציטוטים שלהלן ממחישה את עומק הבעיה.

- בית משפט בעיר דזנג-צ'נג שבפרובינציית גואנג-זו ערך דיון משפטי ב-11 במאי 2007, למתרגלת פאלון גונג מו שיאו-מיי. השופט מנע שוב ושוב מעורך דינה של הגב' מו לדבר.  השופט אמר, " אל תדבר כאן על החוק!"
- גו ינג-צ'ינג, נשיא בית המשפט הביניים העממי לסוז , אמר פעם, "מדוע אתה מדבר איתי על החוק? אני מדבר על פוליטיקה". " אל תצפה מהחוק להיות מעל לפוליטיקה". יחד עם זאת, הוא לא היה מסוגל להסביר למה הוא מתכוון כשהוא משתמש במונח "פוליטיקה".

- ליו, עוזר מזכיר הוועדה לפוליטיקה ולמשפט של שי-צ'אנג בפרובינציית סה-צ'ואן, אמר פעם: "אל תדבר איתי על החוק. אנחנו לא פועלים על פי החוק".

- עובדים של בית המשפט של העיר צ'יאן-אן שבפרובינציית הה-ביי הודיעו בגלוי כי במקרים הקשורים לפאלון גונג הם לא פועלים על פי ההליכים החוקיים.

- בית משפט הביניים של צ'אנג-צ'ון שבפרובינציית ג'י-לין, הודיע על גזרי דין ללא שהתנהל כלל דיון. הוא טען כי במקרים שמעורבים בהם מתרגלי פאלון גונג, לא נדרש לבצע הליכים משפטיים.

- שופט ביי-יאנג שבפרובינציית הו-נאן שערך דיון במקרה של המתרגל ג'אנג צ'ון-צ'יו, אמר פעם, "שלטון המפלגת מעל לחוק כשהמטרה היא דיכוי הפאלון גונג. אנחנו רק  מבצעים צעדים פורמליים. אין דרך אחרת. זו אינה אשמתנו"

- פקיד ב"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") בנון-ג'אן שבפרובינציית ג'י-לין , אמר לעורך דין של מתרגל: "אנחנו המנהלים כאן. אנחנו לא ממלאים אחר החוקים. אנו הולכים על פי עניינים בפוליטיקה. אתה יכול להתלונן בכל מקום שתרצה".

- שיה שי-נונג מ"משרד 610" ברחוב פו-צ'ינג בצ'נג-דו שבפרובינציית סי-צ'ואן אמר: "אנחנו לא פועלים על פי חוק כלשהו"

- שוטרים של אגף ביטחון הפנים בגונג-ג'ו-לינג שבפרובינציית ג'י-לין, עצרו מתרגל ואמרו לו: "אנחנו בהחלט לא מתחשבים בהליכים החוקיים".

- גו, מנהל האגף לביטחון הפנים במחוז באו-שאן שבשנחאי, אמר בגלוי, " מה זה החוק? מה שאני אומר הוא החוק".

המק"ס מכשירה שופטים, תובעים ושוטרים ככלי שיסייעו לה לבצע את הרדיפה. חוקים מנוצלים כנשק לצורך כיסוי.

למרות זאת, הודות למאמצים הבלתי נלאים של מתרגלי הפאלון גונג ברחבי העולם, יותר ויותר אנשים מודעים לנקודות הבאות:

- אלה הנרדפים בשל אמונתם הרוחניות הם חפים מכל פשע. החוקה הסינית לא הוציאה את  הפאלון גונג אל מחוץ לחוק. פאלון גונג מלמד האמת, חמלה וסובלנות. המק"ס מלמדת את ההפך.
- מתרגלי פאלון גונג לא בצעו כל עבירה על החוק. הם נרדפים רק בשל אמונתם.

- מתרגלי פאלון גונג מעולם לא "חיבלו באכיפת החוק", כפי שהם מואשמים בבתי המשפט בסין. התובעים והשופטים לא הצליחו לזהות תקנות אכיפה משפטיות שבהם "חיבלו" המתרגלים. זוהי פשוט תחבולה כדי ליצור את הרושם שהמשפטים שמתנהלים נגד מתרגלי הפאלון גונג הם תקינים.

- הפשע האמיתי הוא רדיפת הפאלון גונג הכוללת מעצרים בלתי חוקיים, ישיבה במאסר, עינויים ואמצעי דיכוי אחרים.

- הרדיפה נוגדת גם את המשפט הסיני וגם את המשפט הבין-לאומי. מבצעי הרדיפה צריכים לתת דין וחשבון בבתי משפט ברחבי העולם על פשעים שבצעו כגון העינויים, רצח העם, רציחות וקצירת איברים.