(Minghui.org)

הגב' ג'נג פנג-יינג ובעלה מר מא שון-דה הם מתרגלי פאלון גונג מהעיר וו-ג'ונג. הם נרדפים ללא הרף בשל אמונתם.

ב-1 בספטמבר 2012, זמן קצר לאחר ששוחררה ממאסר לא חוקי, הגב' ג'נג שוב נעצרה באופן בלתי חוקי ונשפטה בחשאי לשבע שנות מאסר. היא ערערה על גזר הדין, אך כרגע אין מידע לגבי הערעור.

בעלה של גב' ג'נג נעצר גם הוא בשל אמונתו ונגזרו עליו 7.5 שנות מאסר. גם הוא ערער על גזר הדין. בני משפחה ומכרים לא ידעו דבר על מעצר הזוג משום שהוא נעשה באופן חשאי, וכשבסוף 2012 זה נודע להם, הגב ג'נג כבר נשפטה בחשאי. רשויות מרכז המעצר מסרה למשפחה על כך שמעבירים אותה לכלא, ושההודעה נמסרת למשפחה בזכות העובדה שגב' ג'נג היא אדם נחמד מאוד.

שני בני הזוג נרדפו בעקביות על ידי המשטר. הגב' ג'נג נעצרה פעמים רבות והייתה נתונה לעינויים במחנה עבודה בכפייה. ב-14 השנים האחרונות שבהן המשטר בסין רודף את מתרגלי הפאלון גונג, בני הזוג בקושי בילו זה עם זה או עם בנם.

שמות האחראים לרדיפת הזוג ומספרי הטלפון שלהם מפורטים בגרסה באנגלית.