(Minghui.org)

משפחותיהם של מתרגלי הפאלון גונג וואנג ג'ין-פנג, וואנג מאן-הונג וסונג גואו-בין קיבלו לאחרונה הודעות שמשפטם של בני משפחתם יחל עוד 10 ימים. קודם לכן המציא משרד התביעה בעיר באו-דינג במחוז הדרומי האשמות וראיות מפוברקות שלוש פעמים, כל פעם מחדש כדי להתאים את ה"ראיות" לצרכי התביעה.

משרד ביטחון הפנים בדה ופיברק ראיות בשלושה מקרים נפרדים. משרד התביעה של המחוז הדרומי דחה פעמיים את ההאשמות. בפעם השלישית כתב האישום אושר על ידי משרד התביעה ונשלח לבית הדין. אולם בית הדין מצא שהראיות אינן קבילות והורה למשרד התביעה לתת שם חדש למקרה עקב הוכחות בלתי מספיקות. בית הדין הורה לשנות את ההאשמות ולהמציא ראיות.

מר סונג גואו-בין (מימין) ושתי המתרגלות גב' וואנג ג'ין-פנג וגב' וואנג מאן-הונג

מהלך האירועים

בבוקר ה-4 במאי, כשעמד לצאת לעבודתו כמוכר בדים, נעצר מר סונג על ידי שוטרי ביטחון הפנים ושוטרי תחנת משטרת. באותו יום נעצרה גם גב' וואנג מאן-הונג. גב' וואנג ג'ין-פנג נעצרה ב-7 במאי. השוטרים נמקו את המעצר כ"מעצר מונע" לפני תחילת "הקונגרס ה-18" והבטיחו לשחררם לכשיסתיים הקונגרס. מעצרים של מתרגלי פאלון גונג נעשים בניגוד לחוק הסיני וללא שום עילה חוקית.

משפחתה של גב' ג'ין-פנג שכרה עורך דין, שמנעו בעדו לראות את לקוחתו. מועד המשפט עבר את הזמן הקבוע בחוק והיא הייתה עצורה מעבר לגבול הזמן המותר.

עורך דינה הגיש בקשה רשמית למערכת המשפטית במחוז הדרומי של באו-דינג לבטל את כתב האישום ולשחרר את לקוחתו בהתאם לחוק, להגן על זכויות אדם ולא לעצור עוד אנשים חפים מפשע: "זהו חוסר צדק משווע המבוצע על ידי המערכת המשפטית וגורם נזק עצום ללקוחות שלי ולמשפחותיהם".

אולם משרד התביעה, בית הדין ו"משרד 610" שעמדו מאחורי זאת, רקחו פעם נוספת ראיות ובדו האשמות שווא במטרה לגזור דינם של שלושת מתרגלי הפאלון גונג. "משרד 610" מכונה "הגסטאפו הסיני" והוא הוקם במיוחד כדי לרדוף מתרגלים של פאלון גונג.סמכותו היא מעל החוק.

במשך 14 השנים האחרונות מפרים "משרד 610", המשטרה, משרד התביעה ובית הדין את החוקים בעיר באו-דינג ומבצעים פשעים כדי לעצור ולכלוא מתרגלי פאלון גונג חפים מפשע בבתי כלא ומחנות עבודה בכפייה. כתוצאה מכך איבדו מתרגלים את חייהם, איבדו את משפחותיהם ואת מקום עבודתם. למעשה, הרשויות האלה מודעות היטב לכך שמתרגלי פאלון גונג חפים מפשע וגוזרים עליהם עונשים ללא כל בסיס משפטי חוקי. אולם בהיותם משוללי מצפון ועקב צפייה לרווח אישי, מתחבלות רשויות אלה דרכים לפברק ראיות כדי להמציא כתבי אישום. גרוע עוד יותר הוא ששופטים קושרים קשר עם משרד התביעה לשנות האשמות כדי לרמות את הציבור במטרה לרדוף מתרגלי פאלון גונג ומונעים בכך מעורכי דין לחפש צדק. זהו ניצול לרעה של כוח הניתן בידיהם ויישום האשמות כוזבות המפרות בכך את סעיף 199 של חוק העונשין: "ביצוע פעולה משפטית בלתי הולמת, ניצול לרעה של כוח בהוצאה לפועל של פסק דין וביצוע פשע".