(Minghui.org)

בית המשפט בשנחאי קיים ב-11 ביולי 2013 משפט למתרגלי הפאלון גונג מר פאנג גואנג-וון ומר ג'או בין. בית המשפט התעלם מהראיות המוצקות של סניגורו של מר פאנג על חפות שולחו, וגזר על מר פאנג לחמש שנות מאסר ואת מר ג'או לארבע שנות מאסר.

מר פאנג נישא לבית המשפט על ידי שלושה שוטרים. הוא היה חלוש מאוד עקב שביתת רעב שהוא החל כדי למחות על עיוות הדין נגדו. הסניגור שלו העלה טיעונים חזקים והשופט הניד בראשו ואישר את הטיעונים. למר ג'או לא היה עורך דין, והוא הגן על עצמו. חרף הטיעונים המוצקים לכך ששני מתרגלי הפאלון גונג לא עברו על החוק, שניהם נידונו לשנות מאסר. המשפט היה רק הליך פורמלי.

שני המתרגלים, שותפים לעסק בעיירה סאן-דזאו, נעצרו במקום עבודתם באפריל 2012. מר פאנג נלקח למרכז מעצר ועונה באזיקים ושלשלאות כבדות. במאי הוא פתח בשביתת רעב, הועבר לבית חולים ונקשר בידיו ורגליו למיטה כך שלא יכול היה לזוז. הוזרקו לו מי מלח שהכילו סמים לא ידועים.

אחרי לחץ מהרבה אנשים טובים על הרשויות הוא שוחרר באוגוסט 2012, אך הרשויות הודיעו למשפחתו שהוא יעמוד למשפט. לפיכך הלך מר פאנג ל"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") כדי לספר להם מהו הפאלון גונג באמת (בניגוד לתעמולת המשטר הרודף את מתרגלי השיטה). על כך הוא נעצר שוב ונשלח למרכז מעצר. מר פאנג הוא אב לילדה בת פחות מחמש שבוכה כל הזמן שהיא רוצה את אביה. המשפחה כולה סבלה מצוקות כל השנה.

במאמר באנגלית ניתן לראות את פרטי האנשים והמוסדות האחראים לרדיפת שני המתרגלים: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/31/141315.html