(Minghui.org)

ב-25 באוגוסט 2013 השתתפו מתרגלי פאלון גונג בוורשה, פולין בתהלוכה שציינה את פתיחת פסטיבל התרבות השנתי. זו הייתה הפעם השביעית שמתרגלים לקחו חלק באירוע.

מתרגלי פאלון גונג בתהלוכה בפסטיבל התרבות בוורשה

     כתב של כלי תקשורת מקומי מראיין מתרגל

קוראים את חומרי המידע של הפאלון גונג.

 

לומדים את תרגילי השיטה

קרון תצוגה ומופעים נוספים בתהלוכה התקבלו בהתלהבות בפסטיבל. אנשים רבים הצטלמו עם מתרגלים ועם קרון התצוגה בסיום התהלוכה. רבים למדו לתרגל את התרגילים של השיטה. היו כאלה שביקשו פרטים על אתרי תרגול מקומיים והיו גם שקנו עותקים של הספר "ג'ואן פאלון".

המתרגלים בנו לוחות תצוגה להבהרת אמת ורבים עצרו לקרוא בהם ולחתום על העצומה הקוראת לעצור את קצירת האיברים בכפייה בסין, כשהם מביעים את תמיכתם.

אישה שחתמה על העצומה אמרה: "אני ובעלי איננו יכולים להאמין לכך. זה מעבר לכל דמיון. ראינו את הדגמת התרגילים שלכם, זה היה יפה ורגוע. מדוע המשטר בסין רודף את הפאלון גונג? עליהם לקדם זאת. העינויים כמו חשמול באלות מחשמלות וקצירת איברים בכפייה אכזריים במיוחד. מעולם לא התעניינתי בחתימה על עצומות, אבל זה כל כך חמור שגם אני וגם בעלי חתמנו. אני מקווה שכולם חותמים על כך. כולנו צריכים לעזור לעצור את הפשע הזה. אלוהים יברך אתכם. תודה לאל שאין לנו יותר את המפלגה הקומוניסטית בפולין".

חותמים על העצומה

אדם נוסף, שחתם על העצומה אמר: "מה קורה שם במפלגה הקומוניסטית? איך זה שאינם יכולים להבחין בין טוב לרע, שזה דבר כל כך ברור. תמיד חשבתי שהרדיפה בטיבט היא האכזרית ביותר, אבל עכשיו אני חושב שהרדיפה נגד הפאלון גונג גרועה יותר. קצירת האיברים היא ממש רוע. הם ילכו לגיהינום. הייתי בסין ואני יודע שאנשים אינם יכולים לומר את האמת שם. אני באמת רוצה להכיר את סין האמיתית. אני רוצה לשוחח אתכם. האם אני יכול לצלצל מאוחר יותר?" הוא החליף עם המתרגלים פרטי מידע לקשר.

    
מתרגלים מסבירים את העובדות על הפאלון גונג

היו כמה תיירים מסין שפרשו מהמפלגה הקומוניסטית בסין בעזרתם של מתרגלים. יותר מ-900 חתימות נאספו במהלך האירוע.